Erkenning immaterieel erfgoed

Minister Joke Schauvliege besliste eind juni 2012 dat het Blankenbergs Carnavel opgenomen wordt op de Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Hiermee volgde ze het positieve advies van de administratie en van de expertencommissie. Deze lijst telt ondertussen 33 tradities, fenomenen en gewoontes.

Het immaterieel cultureel erfgoed zijn die gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen, én die de gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.
De motivatie van deze beslissing is de volgende: De organisaties die betrokken zijn bij het carnaval van Blankenberge hebben een duidelijk traject opgestart voor het benoemen en herkennen van het carnaval van Blankenberge als immaterieel cultureel erfgoed. Een werkgroep werd opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de erfgoedgemeenschap die het carnaval van Blankenberge koestert.
De ontwikkelde erfgoedvisie is geënt op het borgen van het Carnaval van Blankenberge als immaterieel cultureel erfgoed. De visie wordt beleidsmatig gedragen en ondersteund. Er is aandacht voor overdracht, voor het documenteren van het element, voor het onderhouden en vergroten van het draagvlak en de beleving (o.a. door het live uitzenden van de stoet) en voor de sensibilisering en de promotie van het carnaval van Blankenberge.
De werkgroep neemt een open houding aan. De wijze waarop de erfgoedvisie is ontwikkeld en verder ontwikkeld wordt, kan een voorbeeld vormen voor andere carnavals. Samenwerking en kennisdeling over het borgen van carnavals zijn aangewezen. De verschillende borgingsinitiatieven die genomen worden zijn ambitieus en waardevol. Het organiseren van cursussen voor het maken van carnavalswagens en voor toepassen van nieuwe technieken bij het maken van kostuums en attributen zijn belangrijke borgingsmaatregelen en zorgen voor dynamiek en evolutie van het element.
Voor het verzamelen van mondelinge getuigenissen en voor het ontwikkelen van een beeldbank is het aan te bevelen om expertise te betrekken bij organisaties uit het cultureel-erfgoedveld die kennis daarover hebben ontwikkeld.

Meer info over de inventaris het immaterieel erfgoed in het algemeen en blankenbergs carnaval in het bijzonder vind je via deze link.