Energie

Om in onze energiebehoefte te voorzien kunnen we gebruik maken van diverse energiebronnen.
Fossiele brandstoffen (gas ,steenkool, olie) zijn niet duurzaam omdat ze eindig zijn en bij verbranding CO2 uitstoten, waardoor ze sterk bijdragen aan klimaatsveranderingen en andere milieuproblemen.
Duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa) zijn oneindig beschikbaar en dragen niet bij aan milieuproblemen als de versterking van het broeikaseffect.
Kernenergie heeft als voordeel dat het nauwelijks bijdraagt aan het broeikaseffect maar de grondstof (uraniumerts) is eindig. We zadelen de komende generaties op met het probleem van radioactief afval en aan ongevallen met kernenergie zijn grote risico’s verbonden.
De laatste jaren probeert men de uitstoot van CO2 te terug te dringen door meer en meer gebruik te maken van alternatieve, duurzame energiebronnen.

Meer informatie via:

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook