Milieutips & -sensibilisering

 

Selectief slopen en sorteren aan de bron

Door activiteiten van bouwen, renoveren en slopen komt er per jaar naar schatting 6 tot 7 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Bouw- en sloopafval is dan ook één van de omvangrijkste afvalstromen in Vlaanderen. Op dit ogenblik wordt meer dan 85% van het bouw- en sloopafval hergebruikt als secundaire grondstof, toch kan er door preventie of scheiden aan de bron nog veel bouw- en sloopafval vermeden worden.

Enkele tips:

Afvalpreventie door verstandig aankopen:
- Koop materialen zonder of met een minimum aan verpakking.
- Vraag aan leveranciers de terugname van afgekeurde of niet gebruikte elementen.

Selectief scheiden van afval op de werf:
- Zorg minstens voor de gescheiden sortering van volgende fracties: steenfracties, gevaarlijk afval, restfractie of gemengd afval, metaal.

Selectief slopen:
- Bij de afbraak van een gebouw moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar een sloopwijze waarbij waardevolle onderdelen gedemonteerd worden zodat ze hergebruikt kunnen worden en waarbij zoveel mogelijk onderdelen gerecycleerd worden.

 

 

Top van de pagina

Milieuvriendelijk op weg

Steeds meer autoverkeer

Je kunt er niet omheen: het verkeer wordt steeds drukker. Niet alleen het aantal wagens stijgt, maar ook het gebruik ervan kent een sterke groei.

Deze evolutie heeft een enorme impact op het milieu. De uitstoot van fijn stof, CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor de verdere opwarming van het klimaat en voor gezondheidsproblemen. Autowegen doorkruisen het landschap, waardoor de natuur versnipperd wordt en dieren slachtoffer zijn van het verkeer op die wegen. Het vele autoverkeer vermindert de leefbaarheid. Lawaai en geurhinder zorgen voor stress. Alle afgedankte wagens vormen een reusachtige afvalberg.

De dure olie slaat een gat in de portemonnee van veel autogebruikers. De vele files belasten trouwens niet alleen de leefbaarheid van de omgeving, maar ook de economische bereikbaarheid van de steden en bedrijven.
Alle autoverkeer zomaar gaan bannen is onmogelijk. Anderzijds kun je je de vraag stellen of je een brood zonodig met de wagen moet gaan halen en of je die 3 km naar het werk niet per fiets kan afleggen i.p.v. met de wagen.
Een meer verantwoord gebruik van de wagen kan veel problemen vermijden of beperken.

 

Enkele alternatieve vervoersmiddelen op een rijtje

Niet al je verplaatsingen hoef je met de wagen te doen. Voor korte afstanden kun je de fiets overwegen of misschien kun je wel te voet gaan. Met de fiets kun je vlot een afstand van 5km overbruggen. De helft van onze verplaatsingen gaan niet eens zo ver! Je bespaart flink wat centen: geen benzine, geen parkeergeld, geen abonnement op de fitness want al die kleine fietsritjes houden je fit! Voor korte afstanden is de fiets de snelste optie: geen omwegen, geen files, geen zoektocht naar een parkeerplaats. En uiteraard is fietsen of te voet gaan goed voor het milieu.

Probeer eens de bus of de trein. Laat je voeren en geniet van je krant terwijl je op weg bent. Neem de fiets naar je bushalte of naar het station.

Is het openbaar vervoer, de fiets of te voet gaan toch geen optie voor jou? Probeer dan samen te rijden. Hoe meer passagiers samen rijden, hoe voordeliger en hoe minder belasting voor het milieu.

 

Onze stad kiest voor milieuvriendelijke mobiliteit

Het stadsbestuur zet in op alternatieven voor het autoverkeer, in de eerste plaats de fiets. Om de fietsverplaatsingen aan te moedigen investeert de stad ondermeer mee in de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden en voorziet het stadsbestuur fietsstallingen op verschillende locaties in de stad.
Voor de voetgangers worden de voetpaden, waar nodig verbeterd of heraangelegd en werd verschillende jaren geleden de centrumbus ingelegd met vele haltes in de stad.

 

 

Nieuwe productgroep elektrische en elektronische apparaten in de producttest

De producttest, het berekeningsmodel waarmee je nagaat hoe milieuverantwoord je aankopen zijn, bevat een derde productgroep. Naast kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen, kan je nu ook elektrische en elektronische apparaten beoordelen via de Producttest.

Je kan de relatieve score berekenen voor beamers, drinkwaterdispensers, handendroogsystemen, koffiezetapparaten, TV’s, warmedrankautomaten, ventilatoren, koelkasten, wasmachines, droogkasten en vaatwassers. Daarnaast werden er ook tips opgenomen voor gebruik en aankoop van bureaulampen, kookplaten, fototoestellen, GSM’s en telefoons, magnetrons, papierversnipperaars, waterkokers en rookmelders. Tenslotte werden de elektrische apparaten binnen de productgroep kantoorartikelen herzien, zodat voor alle elektronische apparaten dezelfde criteria zijn onderzocht.

Wie zijn huidige en toekomstige aankopen van elektrische en elektronische apparaten wil evalueren of vergelijken met aankopen uit het verleden kan terecht op www.ovam.be/producttest/.

Meer informatie bij de OVAM op T 015 28 43 03

 

Bestrijdingsmiddelen horen bij KGA!

Heb je in het verleden of onlangs nog bestrijdingsmiddelen gebruikt ? De lege verpakkingen en de restanten van bestrijdingsmiddelen horen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Om je gezondheid en die van je huisgenoten te beschermen, kan je ze beter niet bijhouden. Ook als je nog oude restanten hebt van producten die je allang niet meer gebruikt en die ergens vergeten in een hoekje staan, zoek ze bij elkaar. Breng alle lege verpakkingen en overschotten naar de inzamelplaats voor KGA in je gemeente (raadpleeg de afvalkalender).

Landbouwers en andere professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen kunnen vervallen producten en lege verpakkingen binnenbrengen op de inzamelpunten van Phytofar Recover vwz. Phytofar Recover vzw organiseert jaarlijks een inzameling van lege verpakkingen en tweejaarlijks een inzameling van lege verpakkingen en tweejaarlijks van vervallen producten.

 

 

Ecodriving: tips voor economisch autorijden

Ecodriving is een nieuwe manier van autorijden, aangepast aan de automotoren van vandaag. We rijden dan wel met een wagen met alle nieuwe technologieën, maar we besturen hem nog steeds alsof het wagen met een oude carburatormotor is.

Ecodriving gaat over defensief en anticiperend rijden, wat de verkeersveiligheid verhoogt.

Als je de principes van ecodriving volgt, gebruik je je motor efficiënt. Je rijdt rustiger en bovendien spaar je het milieu én je portemonnee! Je bespaart gemiddeld 10 % brandstof, wat neerkomt op zo’n 150 euro per jaar. Sommige chauffeurs besparen zelfs tot 30 %!

Ecodriving is dan ook ecologisch en economisch autorijden. Hieronder enkele tips:

 1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakelen doe je best bij een toerental dat lager is dan 2500 toeren bij benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren.
 2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.
 3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt. Houd voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Zo vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger remt. Dat is bovendien goed voor de verkeersveiligheid.
 4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht, etc. nadert.
 5. Rem op de motor. Laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder koppeling in te drukken.
 6. Rij rustig! Bij snelheden boven 100 km/u is de snelheid de cruciale factor voor het brandstofverbruik.
 7. Hou de bandenspanning in de gaten.
 8. Spring zuinig om met airco. Een open raam bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs 10% meer.
 9. Vermijd overtollig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en skiboxen als je ze niet gebruikt. Ze zorgen voor een extra brandstofverbruik tot 30%.
 10. Hou je brandstofverbruik bij.

 

 

De groene schoonmaak - milieuvriendelijk schoonmaken

De reclame spoort de verbruiker steeds aan om meer en nieuwere producten te kopen. Dat ziet u dan ook in de afdeling schoonmaakmiddelen van de supermarkt. U vindt steeds meer en meer verschillende producten, het ene al in een blitser verpakking dan het andere.
Voor elk schoonmaakkarwei kunt u wel een ander product gebruiken, maar niet alle producten zijn milieuvriendelijk. Sommige zijn gevaarlijk voor het milieu en uw gezondheid.

Wilt u op een “groene manier” schoonmaken, dan vervangt u het best de blitse producten door degelijke zepen of natuurlijker producten die het milieu veel minder schade berokkenen.

Waarop moet u letten bij het schoonmaken?

Doseer zo zuinig mogelijk.
Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk vaak te veel schoonmaakmiddel gebruikt wordt. Vier tot zelfs dertig keer te veel! Het is belangrijk dat de instructies op de verpakking gevolgd worden. Zo hebt u minder kans om te veel schoonmaakmiddel in de emmer water of op de schoonmaakdoek aan te brengen. Kies daarom ook een schoonmaakmiddel met een goed doseersysteem, zodat overdosering voorkomen wordt. Een gulden regel: meer schoonmaakmiddel maakt niet “schoner”!

Kies voor milieuverantwoorde schoonmaakproducten.
Kies zoveel mogelijk voor producten op basis van plantaardige grondstoffen (vaak kokosolie of palmpitolie). De meeste schoonmaakklussen kunnen gebeuren met een allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen of vloeibare of groene zeep. Het milieubelastend effect hiervan is immers niet zo hoog. Kies indien mogelijk voor een geconcentreerd product. Zorg wel dat u niet overdoseert!

Terugdringen van het aantal soorten reinigingsmiddelen.
Maak gebruik van één product voor meerdere schoonmaakactiviteiten waardoor het aantal soorten schoonmaakmiddelen, het verbruik en het aantal verpakkingen voor een groot deel teruggeschroefd kunnen worden!

Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.
Vaak zijn er eenvoudige middeltjes die even effectief en veel minder schadelijk zijn voor milieu én gezondheid. Hieronder volgt een overzicht van reinigingsmiddelen die slecht zijn voor het milieu en uw gezondheid; gebruik ze liever niet of bij uitzondering. Volg altijd de instructies op de verpakking!
Vermijd javel (bleekwater). Dit bevat chloor en is erg slecht voor het milieu. Chloor doodt nuttige bacteriën in het water en heeft een irriterende werking op de ogen en luchtwegen. Regelmatig schoonmaken met een zeep of een allesreiniger is even hygiënisch en minder schadelijk voor het milieu.
Vermijd chemische ontstoppingsmiddelen. Kies voor: bijtende soda in parelvorm (natriumhydroxide) of een ontstopper op basis van enzymen.
Kies voor azijn voor het ontkalken i.p.v. voor chemische ontkalkmiddelen.
Vermijd allesreiniger op basis van synthetische wasactieve stoffen, beter is vloeibare zeep of allesreiniger op basis van plantaardige grondstoffen.
Vermijd ammoniak.

Gebruik microvezeldoekjes voor de schoonmaak.
Met een herbruikbaar microvezeldoekje kan er zonder schoonmaakmiddel en met hetzelfde reinigingsresultaat worden gereinigd. Het microvezeldoekje bestaat uit een mengeling van microscopische vezels van polyester en polyamide. Het gaat hierbij om reinigingsdoekjes die na de schoonmaak gewassen kunnen worden en opnieuw gebruikt kunnen worden (zelfs tot 400 keer). Een microvezeldoek is bedoeld voor het interieur, vooral gladde oppervlakten zoals deuren, tafels, kasten, glas en beeldschermen. U kunt de doekjes droog gebruiken. Door het wrijven laden ze statische elektriciteit op en trekken zo de stofdeeltjes naar zich toe. Kiest u voor nat gebruik, maak de doekjes dan klamvochtig door ze in koud water te brengen en goed uit te wringen.
 

 

Duurzame energie

Een goede combinatie van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie kunnen veel CO2-uitstoot verminderen.
Het stadsbestuur is zich hier zeer goed van bewust en liet daarom een tijd geleden de haalbaarheid van windmolenprojecten op het grondgebied van Blankenberge onderzoeken. Uit een analyse, uitgevoerd door Electrabel Green Projects Flanders, is gebleken dat er geen mogelijkheden zijn om windmolenprojecten te voorzien op het grondgebied van Blankenberge.
Ten opzichte van woningen moet een afstand van minstens 250 meter gerespecteerd worden om hinder zoals lawaai en slagschaduw voor de bewoners te vermijden én omwille van veiligheidsaspecten.
In landbouwgebied is een afstand van minstens 400 meter vereist om de geldende geluidsnormen te respecteren waardoor ook hier een inplanting niet kan. Bovendien is een groot deel van het ‘buitengebied’ gelegen in Vogelrichtlijngebied wat niet verenigbaar is met de inplanting van windmolenprojecten.
Eerder liet het stadsbestuur door de stadsdiensten onderzoeken of (rendabele) installaties met fotovoltaïsche zonnepanelen mogelijk zijn op het stadhuis of het TMVW-Noordzeebad (alleen deze gebouwen kwamen in aanmerking omdat deze een potentieel voldoende groot dakoppervlak hebben).
Op het TMVW-Noordzeebad zijn geen zonnepanelen mogelijk omdat de draagkacht van het dak te klein is voor een dergelijke installatie.
Op het stadhuis zijn geen zonnepanelen mogelijk omdat de dakisolatie bij de plaatsing onherstelbaar beschadigd zou worden.
Het stadsbestuur volgt de ontwikkelingen rond zonnepanelen nauwgezet op. Van zodra nieuwe technieken beschikbaar worden kunnen de mogelijkheden voor de stadsgebouwen opnieuw onderzocht worden. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren voor het gedeelte van het politiegebouw waar een verbouwing is voorzien.

 

 

Milieuverantwoord productgebruik: papier

Dagelijks worden we overstelpt met stapels papier. Folders en reclame bijvoorbeeld vallen bij bosjes in onze brievenbus. Daardoor krijgen we wel eens de indruk dat papier de normaalste zaak van de wereld is: een onuitputtelijk en onschuldig communicatiemedium. “Maar papier wordt toch simpelweg gerecycleerd!”, horen we u luidop denken. Recyclage is inderdaad een mooie deugd. Bij de productie van kringlooppapier wordt oud papier immers als voornaamste grondstof gebruikt. Hierdoor wordt de fabricage van pulp uit hout - een zeer vervuilend proces - overgeslagen.

Maar … organisch materiaal zoals papier is niet onbeperkt recycleerbaar! De te kleine vezels vallen uit en moeten worden aangevuld met verse houtvezel: zo’n 32 % van de grondstoffen is hout, waardoor nog steeds massaal bossen ontgonnen worden. Dus zelfs voor gerecycleerd papier is er nog houtpulp nodig.

Maar … organisch materiaal zoals papier is niet onbeperkt recycleerbaar! De te kleine vezels vallen uit en moeten worden aangevuld met verse houtvezel: zo’n 32 % van de grondstoffen is hout, waardoor nog steeds massaal bossen ontgonnen worden. Dus zelfs voor gerecycleerd papier is er nog houtpulp nodig.

Het computertijdperk heeft, anders dan verwacht, niet tot minder papiergebruik geleid. Integendeel: soms worden korte tekstjes of kleine e-mailberichten eenzijdig op een volledig nieuw A4-blad afgedrukt. Onderzoek wijst uit dat tot 80 % van kantoorafval uit papier bestaat. Ook op andere plaatsen komen we met papier in aanraking: denk maar aan kranten, brieven, boeken, folders, toiletpapier, verpakkingen en ga zo maar door. Het papierverbruik van de Belgen wordt op miljarden kg per jaar geschat!

Wat kunnen we hieraan doen?
Tal van zaken! Hieronder vindt u tips, zowel voor thuis, op het werk of elders. Zo kunt u ervoor zorgen dat er minder papier nodig is.

Kleef een anti-reclamesticker op uw brievenbus om ongeadresseerde reclame en/of regionale pers te weigeren als u die toch niet of nauwelijks leest. De sticker kan gratis verkregen worden bij de gemeente.
Gebruik de achterkant van een blad als kladpapier, bv. voor notities, als boodschappenlijstje of als tekenpapier voor de kinderen.
Ook bij het printen kunt u dikwijls kladpapier hanteren, zeker wanneer het nog niet definitieve teksten of zaken voor persoonlijk gebruik betreft.
Nog beter natuurlijk is om niet te printen. Print enkel indien nodig. Korte stukken tekst kunnen zonder probleem van het scherm gelezen worden en digitaal klasseren is, o.a. met de opkomst van de cd-writer, geen probleem meer.
De meeste huidige kopieermachines kunnen probleemloos tweezijdig kopiëren. Recto-verso kopiëren is dan ook een belangrijke boodschap en waarschijnlijk vooral eenvoudig toepasbaar op het werk. En misschien kunt u uw pc-teksten wel tweezijdig afdrukken via de kopieermachine?
Ook sommige printers kunnen recto-verso afdrukken. Overweeg bij de aankoop van een nieuwe printer zeker een dergelijk exemplaar. Doordat u hierdoor gemakkelijk papier kunt besparen, haalt u er op termijn zeker ook een economisch voordeel uit.

Papier laten ophalen en recycleren is één ding, gerecycleerd papier ook effectief gebruiken is iets anders. Gerecycleerd papier maken heeft alleen zin als het daarna ook effectief gekocht en gebruikt wordt. Als papierverbruik onvermijdelijk is, probeer dan toch te kiezen voor het meest milieuvriendelijke papier. Kijk dan ook uit naar 100 % kringlooppapier, dat bovendien niet ontinkt, noch chloorgebleekt werd.

Opgelet: labels en termen vliegen in het rond, maar kunnen u ook op het verkeerde been zetten. Zo betekent de vermelding “houtvrij papier” niet dat u bomen spaart, integendeel: uit dit papier is de lignine verwijderd. Daardoor zijn er precies méér bomen nodig! Labels en termen zeggen dus in dit geval helaas niet alles … aparte milieucriteria des te meer: hou die dus in het oog en houd rekening met de toekomstige functie van uw papier.
Kringlooppapier herken je aan het kringlooplabel. Kijk uit naar de vermelding “recycled” of “gerecycleerd”.

 

 

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren betekent dat je als consument rekening houdt met de manier waarop de producten die je koopt tot stand zijn gekomen. Het draait om respect: voor de natuur, de draagkracht van de aarde en de medemens (zowel voor de huidige generatie als voor de generatie die na ons komt).
Het is een combinatie van ecologische, sociale en economische criteria waar je rekening mee houdt.

Hier alvast enkele tips om duurzaam te consumeren:

Voeding
Gebruik zoveel mogelijk voedingsmiddelen die in ons land zijn geproduceerd of seizoensproducten. Kies je daarboven nog voor bio producten, ben je nog wat duurzamer bezig.
Producten zoals bananen en koffie worden best gekocht met het Max Havelaar-keurmerk. Zo ben je er zeker van dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product.
Let ook op de hoeveelheid verpakkingsafval, kies niet voor individueel verpakte artikelen, maar voor losse producten.
Geef de voorkeur geven aan dranken in een statiegeldverpakking boven een wegwerpverpakking.

Transport
Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets of het openbaar vervoer en laat de auto aan de kant staan.
Ga op een duurzame manier reizen en kies voor een vakantie per trein binnen Europa.
Ga je toch met het vliegtuig koopt dan bij het boeken van je vlucht een certificaat om de CO2-uitstoot van te compenseren.

In en om het huis:
Spring zuinig om met water en gebruik waar mogelijk regenwater.
Hou bij aankoop van nieuwe toestellen rekening met het energieverbruik, neem minimum een A label.
Let op voor het sluimerverbruik van toestellen, schakel ze volledig uit i.p.v. ze in standby te laten staan.
Recycleer en hergebruik zoveel mogelijk producten. Bv overbodige huisraad weggeven aan anderen of aan tweedehandswinkel.
Gebruik duurzame materialen bij bouw-of verbouwingswerken. Gebruik bv FSC gelabeld hout.

Meer informatie vindt u terug op de website http://www.bewustverbruiken.be.

 

 

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen: bespaar tot 50% drinkwater

Wilt u besparen op uw drinkwaterfactuur ? Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen ? Zoekt u tips om beter om te springen met hemel-en afvalwater in en rond uw woning ?

Dan kan de nieuwe brochure en website waterwegwijzer bouwen en verbouwen u hierbij helpen.

Deze uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is bedoeld als praktische gids voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de aanleg van de waterhuishouding in en rond een woning. De informatie is bedoeld als leidraad om een rationeel en duurzaam waterbeheer te realiseren.

Door, zeker bij nieuwbouw, rekening te houden met een doordacht beheer van uw drink-, hemel- en afvalwater kunt u immers tot 50% kostbaar drinkwater besparen. Door hemelwater te gebruiken voor minderwaardige toepassingen zoals toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak kan een gezin van 2 personen bijvoorbeeld jaarlijks al snel 40.150 liter drinkwater minder verbruiken.

De waterwegwijzer legt uit hoe u tot een optimaal rationeel en duurzaam beheer van hemel-, afval – en drinkwater kan komen.

Het gaat hierbij over onder andere de opvang, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Om dit te verduidelijken geeft de brochure een volledige beschrijving van de onderdelen van een hemelwaterput en het verdeelsysteem, alsook met welke aspecten rekening moet gehouden worden. Verder komen de mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak aan bod in deze brochure.

Voor de installatie van een hemelwaterinstallatie of de aanleg van een infiltratievoorziening kan u trouwens bij het Stadsbestuur Blankenberge, indaan voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, een premie van 500 EUR verkrijgen.

Voor de installatie van een groendak kan u, onder bepaalde voorwaarden, een premie van 31 EUR / m² bekomen.

Naast het beheer van regenwater wordt ook de behandeling en/of de correcte lozing van afvalwater uitvoerig besproken in de waterwegwijzer.

Omdat de technologie en de wetgeving niet stil staan wordt de informatie in de waterwegwijzer voortdurend aangepast. Daarom wordt de brochure ondersteund door de website “waterwegwijzer bouwen en verbouwen” op www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen . Op deze website vindt u wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks terug. Hou de site in het oog voor de meest recente informatie.

Bestel uw gratis exemplaar van de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen via:
T 053 72 64 45
W www.vmm.be/publicaties.

 

 

Thuiscomposteren

Zo’n 42% van onze restafvalzak bestaat uit organisch afval dat makkelijk thuis gecomposteerd kan worden. Thuiscomposteren is gemakkelijk als je enkele principes in acht neemt. Bovendien is compost een milieuverantwoorde bodemverbeteraar die chemische meststoffen overbodig maakt.

Volgende 4 stappen dienen in acht te worden genomen:

STAP 1 – KIES EEN COMPOSTEERSYSTEEM OP MAAT VAN JE TUIN
- Een wormenbak als je een terras hebt.
- Een compostvat voor een kleine tuin.
- Een compostbak als je een paar honderd vierkante meter te onderhouden hebt.
- Een composthoop voor wie jaarlijks een moestuin van compost moet voorzien.

STAP 2 – DE VUISTREGELS TOEPASSEN
Zorg voor een goede afwisseling tussen 'groen' en 'bruin' materiaal. Groenteafval, fruitafval, onkruid, bloemenresten, e.d. bevatten veel vocht en noemen we 'groen' materiaal. Dit moet je afwisselen met dorre bladeren, stro, versnipperd snoeihout (= bruin materiaal). Dit zorgt ervoor dat het vocht uit het 'groene' materiaal opgenomen wordt.

Zorg voor voldoende zuurstof of beluchting. Dit geeft de composteerders (wormpjes, pissebedden, duizendpoten, e.d.) weer 'adem' en 'energie' om aan de slag te gaan.
Controleer op tijd en stond de vochtigheid. Te veel vocht zorgt voor een anaëroob proces (stinkt!). Te weinig vocht bezorgt je te droge compost.

STAP 3 – HOU REKENING MET VOLGENDE TIPS
- Warmte bevordert het composteringsproces.
- Verklein je materiaal, het composteert vlugger.
- Zet je materiaal regelmatig om.
- Gebruik vooral vers materiaal, dit is nog rijk aan voedingsstoffen.

STAP 4 – GEBRUIK JE COMPOST OPTIMAAL
Na een 9-tal maanden kun je al compost hebben.
Compost bevat veel organisch materiaal wat het humusgehalte in de bodem doet stijgen.
Ze bevat ook nog voedende bestanddelen die planten nodig hebben om te groeien. Compost geeft een kruimelstructuur aan de bodem wat goed is voor de bodemorganismen.

Wanneer is je compost gebruiksklaar?
Als er geen compostwormen en andere afbraakorganismen actief zijn.
Als je er een zaadje van waterkers kunt in laten kiemen.
Als je de vuisttest doet en er geen druppels vocht meer ontsnappen of dat je compost nog ietwat samenhangt.

Hoe en waar je compost gebruiken?
Als bodembedekker en grondverbeteraar voor moes- en siertuin
Gemengd met tuinaarde en zand als bloemaarde.

 

 

Kies voor PEFC-gelabeld hout en papier

Wereldwijd staan bossen onder druk. In heel wat delen van de wereld verdwijnt de bosoppervlakte met rasse schreden. Slecht bestuur, ontbossing ten voordele van landbouw, mijnbouw, veeteelt, …. liggen hier aan de basis van. Dit heeft verstrekkende gevolgen zoals erosie en overstromingen en het verdwijnen van planten- en diersoorten evenals moeilijke leefomstandigheden voor de lokale bevolking. Het is belangrijk om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen we hun toekomst verzekeren. Verantwoorde en duurzame houtwinning is dan ook van groot belang. De PEFC-boscertificatie geeft de garantie dat het hout of papier een legale en duurzame herkomst heeft.  

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt een evenwicht in tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Hieronder een greep uit de PEFC-criteria voor duurzaam bosbeheer.

 • Ecologisch:
  • Een boom oogsten = een boom herplanten
  • De biodiversiteit in het bos bewaren
 • Sociaal:
  • De rechten van de mensen die van het bos leven en/of wonen verzekeren
  • Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders
 • Economisch:
  • De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout
  • Het stimuleren van de lokale economie

Het PEFC-label

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen kunnen het PEFC-label dragen.

Het PEFC-systeem heeft twee missies:

 • duurzaam bosbeheer waarborgen en verbeteren
 • hout als materiaal promoten en hierbij de consument een dubbele garantie bieden: legaliteit en duurzaamheid

PEFC garandeert:

 • dat bossen duurzaam beheerd worden en gecontroleerd worden
 • dat de houtstromen opgevolgd worden binnen bedrijven die het hout verwerken, door een onafhankelijke controle

Jij doet toch ook mee?!?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor de toekomst van onze bossen. Dit kan door verantwoorde aankopen te doen en te letten op het PEFC-label.

Alle producten uit een duurzaam beheerd bos kunnen het PEFC-label dragen. In de praktijk gaat het vooral om hout en papier.
 

Meer info:PEFC

PEFC Belgium vzw: www.pefc.be of 02 223 44 21.
www.ikzoekpefc.be

 

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook