Projecten en gebieden

Natuurreservaat Uitkerkse Polder

In de vierhoek Blankenberge – Zuienkerke – Nieuwmunster – Wenduine.
Laaggelegen polderlandschap met ziltig karakter. Hier komen vele weidevogelsoorten voor. Er is het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder met o.a. een permanente tentoonstelling en er staan verschillende vogelkijkhutten.

Inlichtingen:
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20
8370 Blankenberge
T 050 42 90 40
E uitkerksepolder@natuurpunt.be
W www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder-blankenberge

 

Zeebos

Het provinciedomein Zeebos ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge net achter de kustlijn. De aanleg van dit bos was een gemeenschappelijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Blankenberge. Het provinciedomein Zeebos is een jong bos met open ruimte dat erg bloemenrijk is en waar men diverse vogelsoorten kan waarnemen. Recreatieve mogelijkheden : wandelen en natuurobservatie, doorgaande fietsroute die de kustfietsroute met het hinterland verbindt.

W http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/domeinen/Zeebos/Pages/default.aspx

 

Fonteintjes

Tussen Blankenberge en Zeebrugge ligt, geprangd tussen strand en kustweg het bijzondere natuurgebied De Fonteintjes (20 hectare). Het bestaat uit een smalle duinengordel die duinplassen, duinstruweel en vochtige duinpannen aan elkaar rijgt en drie centrale laagtes : de Rietfontein, het Bosfonteintje en het Orchisfonteintje, stuk voor stuk natuurlijke laagtes gevuld met grondwater dat opborrelt uit een zoetwaterbel onder de duinen. De 5de eeuwse Graaf Jansdijk, opgetrokken uit klei, scheidt De Fonteintjes over hun hele lengte van de drukke Koninklijke Baan tussen Blankenberge en Zeebrugge. Deze dijk belet het opwellend grondwater om weg te stromen richting polder, waardoor de laagtes in het natuurgebied het jaar rond nat blijven. Een uitzonderlijk verschijnsel dat kansen geeft aan een uitermate rijke fauna en flora. Blikvangers zijn ongetwijfeld de orchideeën die van mei tot juni de duinpannen paars kleuren. Ook soorten als addertong, koekoeksbloem en weegbree-fonteinkruid gedijen er prima. Recreatieve mogelijkheden : door het gebied loopt een wandelpad waarbij je reeds een eerste indruk van het gebied opdoet.

Inlichtingen:
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20
8370 Blankenberge
T 050 42 90 40
E uitkerksepolder@natuurpunt.be
W www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder-blankenberge

 

 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook