Gratis parkeren

  • Kan op alle openbare wegen en pleinen waar geen parkeerautomaten staan en waar het niet verboden is door enige bepaling van het verkeersreglement.
  • Voertuigen van personen met een handicap die over een speciale parkeerkaart beschikken, zijn vrijgesteld van het betalend parkeren en kunnen ook onbeperkt parkeren in de blauwe zones.

 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook