Voorbehouden parkeerzones

Blauwe zones

Wanneer?
a) van 1 september tot en met 30 juni: op zaterdag, zondag, feestdagen en schoolvakanties tussen 9 u. en 18 u.
b) van 1 juli tot en met 31 augustus: elke dag tussen 9 u. en 18 u.

Als u de parkeerschijf voorlegt, mag u maximum één uur parkeren in de blauwe zone.

Retributie bij gebruik parkeerschijf in blauwe zone
De retributie is als volgt vastgesteld:
* gratis voor maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
* een forfaitair bedrag van 15 euro per halve dag.
Onder een halve dag wordt verstaan, hetzij gedurende een periode van 9 tot 13.30 uur, hetzij gedurende een periode van 13.31 tot 18 uur.  Wanneer de parkeertijd (gedeeltelijk) beide periodes bestrijkt, zijn beide periodes verschuldigd: dus 2 x 15 euro. (vb.: parkeren van 12.30 tot 14.30 uur geeft aanleiding tot het betalen van tweemaal een retributie van 15 euro.)
De bestuurder die de parkeerschijf of bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, kiest voor de betaling van het forfaitair bedrag van 15 euro per halve dag.
De retributie wordt betaald door overschrijving in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op de betalingsuitnodiging die naar het adres van de eigenaar van het voertuig wordt toegestuurd.

Bewonerskaart?
Bewoners die een bewonerskaart bezitten, kunnen met deze kaart onbeperkt en gratis parkeren in de blauwe zones. Deze bewonerskaart kost 50 euro per kalenderjaar en is te koop in de parkeerwinkel OPC (P. Devauxstraat 16). Bij aanvraag dient u het inschrijvingsbewijs van uw voertuig en uw identiteitskaart mee te brengen.

Opgelet: er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types kaarten:
  • Inwoners van Blankenberge (zone 1 en 2)
  • Niet-inwoners (zone 2)

Voorwaarden?
De bestuurder moet de bewonerskaart of de parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aanbrengen of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet of indien u langer parkeert dan de toegestane parkeerduur, betaalt u een retributie.

 

Personen met een handicap

Voertuigen van personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale parkeerkaart zijn vrijgesteld van het betalend parkeren op alle betalende plaatsen én zijn vrijgesteld van de tijdsbeperkingen opgelegd in blauwe zones. Op verschillende plaatsen in de stad zijn eveneens wettelijk aangeduide parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

 

Autocars

Lang parkeren van autocars is enkel toegelaten op de busparking aan de Groenestraat (bewegwijzerd vanaf het station en in de K. Albert I-laan), deze parking is gratis. Kort parkeren (= max. 15 minuten) om passagiers te laten in- of uitstappen is enkel toegelaten aan de St.-Antoniuskerk (tegenover het stadhuis), op de Zeedijk aan de Pier en op de A. Ruzettelaan aan de tramhalte Pier.

 

Vrachtwagens

Voor voertuigen met een MTM van >3,5 T is het binnen de bebouwde kom toegelaten te parkeren op de Koninklijke Baan ter hoogte van de spuikom en op de A. Ruzettelaan ter hoogte van de Korenbloem (kant duinen).

 

Moto’s

Naast het betalend parkeren voor motorrijders zijn er in de stad enkele – gratis - voorbehouden zones voorzien op volgende locaties:

  • de Smet de Naeyerlaan (aan de haven)
  • A. Ruzettelaan (aan de tramhalte Pier)
  • Ontmijnersstraat (aan de St.-Antoniuskerk)
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook