Waarheen met afval?

Selectieve ophalingen

Gewoon huisvuil van particulieren en bedrijfsafval van handelaars: raadpleeg uw afvalkalender via www.ivbo.be.

Selectieve ophalingen grof huisvuil en metalen:

 • Mits voorafgaande betaling
 • Data worden gepubliceerd in dag- en weekbladen en in de afvalkalender
 • Max. laadduur 10 min.
 • Exclusief AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)wit- en bruingoed

Selectieve ophaling snoeihout:

 • Mits voorafgaande betaling
 • Data worden gepubliceerd in dag- en weekbladen en in de afvalkalender
 • Max. 10 bundels van 15 kg met max. lengte van 2 meter.
 • Mag niet langer dan 2 weken gesnoeid zijn.
 • Doormeter takken max. 7 cm.

Voor de exacte data van alle ophalingen: surf naar www.ivbo.be.

De afvalkalender krijgt u bij:

 • BODI, Scharebrugstraat 110
 • Stadhuis, J.F. Kennedyplein 1
 • Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2

Het gebruik van de door de stad voorgeschreven vuilniszakken is verplicht
Info:
BODI, Scharebrugstraat 110, T 050 636 700. 

 

Huisvuilzakken voor particulieren

Er zijn 2 soorten huisvuilzakken:

 • Restafval (groen)

 Soort

 Per stuk

 Per rol (20 stuks)

 RA klein 40 liter

 € 0,50

 € 10

 RA standaard 75 liter

 € 0,95

 € 19

 • PMD (blauw)

 Soort

 Per stuk

 Per rol (20 stuks)

 Standaard 60 liter

 € 0,12

 € 2,40


De huisvuilzakken zijn verkrijgbaar bij:

 • COLRUYT - Ruitersstraat 1
 • BIJ PETER – Franchommelaan 100
 • DELHAIZE - Polderlaan 1
 • FRUITPALEIS - Verweehelling 7
 • PETTENS - De Smet de Naeyerlaan 66
 • ’T MAANTJE - Delangheplein 7
 • ’T MOLENTJE - Vredelaan 2
 • DE PASSAGE - Prinsenlaan 63 40 liter 75 liter PMD
 • PROXY DELHAIZE – Grote Markt 22

 

Huisvuilzakken voor bedrijven en campingverblijvers:

Er zijn 2 soorten huisvuilzakken:

 

Bedrijfsafval (wit):

 

Soort Prijs per rol
BA klein 40 liter € 10
BA standaard 78 liter € 20

 

Deze huisvuilzakken zijn enkel te verkrijgen bij BODI, Scharebrugstraat 110 - 8370 Blankenberge tijdens de openingsuren.

 

Afvalophaling en –verwerking in Blankenberge

Afhankelijk van de aard van het afval, kan dit worden aangeboden voor huis-aan-huisophaling of gebracht worden naar inzamelcontainers in de stad en/of het stedelijk containerpark. Het achterlaten van afval afkomstig van huishoudens of bedrijfsactiviteiten in de afvalbakjes/papiermanden is verboden.

Huis-aan-huisophaling wordt georganiseerd voor huishoudelijk restafval, met huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval, PMD, papier en karton, grofvuil en snoeihout. Het restafval, bedrijfsafval en PMD dienen aangeboden in reglementaire zakken op de tijdstippen vermeld op de afvalkalender. Papier en karton dient ingebonden te worden aangeboden en grofvuil en snoeihout worden enkel opgehaald na storting van een bedrag en op de data vermeld op de afvalkalender. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de afvalkalender, die eveneens te raadplegen is via www.ivbo.be, doorklikken op Afvalkalender.

Verspreid over de stad zijn containers geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk glasafval en groenafval. Een overzicht van deze locaties is te raadplegen op deze kaart.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) wordt periodiek ingezameld op diverse lokaties in de stad. Meer info over plaats en tijdstip is terug te vinden op de afvalkalender.

Het stedelijk containerpark is gelegen in de Scharebrugstraat 30 te Blankenberge. Voor de toegang en het gebruik van dit park werd een informatiebrochure gemaakt; Raadpleeg de informatiebrochure.

 

Stedelijk containerpark

Scharebrugstraat 30
8370 Blankenberge 
T 050 636 700

U kunt er, mits u de geldende voorwaarden naleeft, terecht met:

 • papier en karton, alle glas, oude metalen, bouwen sloopafval, brandbaar materiaal, autobanden, afvalolie, frituurvet en –oliën, batterijen, TL-lampen, textiel, piepschuim, snoeihout, gazonmaaisel en klein tuinafval, PMD-fractie, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)wit- en bruingoed.
 • Bepaalde fracties worden enkel aanvaard tegen betaling.

Raadpleeg de informatiebrochure in PDF.

 

Chemocar voor KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

 • 8 maal / jaar op vaste standplaatsen - raadpleeg uw afvalkalender via www.ivbo.be.
 • 1 maal / maand in het containerpark

 

Glascontainers

Raadpleeg op kaart.

 

Kringwinkel 't Rad

Ambachtstraat 5
8370 Blankenberge
T 050 34 94 00
W www.dekringwinkeltrad.be

Openingsuren:
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.30u
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

Alle afgedankte maar nog bruikbare goederen én alle nog bruikbare textiel kunt u naar de kringwinkel ‘t rad brengen. Indien nodig halen wij de goederen of het textiel, na afspraak, bij u thuis op.

 

Compostvaten

Het stadsbestuur bevordert het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval! De compostvaten met beluchtingstok (€ 10,00 per stuk) en compostbak (€ 19,00 per stuk) zijn verkrijgbaar bij de dienst BODI (Scharebrugstraat 110, T 050 636 700 en op het containerpark (Scharebrugstraat 30).

 

Anti-reclamestickers

Het stadsbestuur biedt antireclamestickers aan. Deze kunnen gratis bekomen worden in het Stadhuis (onthaal), bij de Milieudienst, bij de Dienst voor Toerisme en bij BODI.

 

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Een nieuw uitvoeringsplan verenigt het beleid rond huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Concrete acties op lokaal niveau moeten de hoeveelheid afval terugdringen.

Op 16 september keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het plan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen: Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA) en Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen.

Het nieuwe uitvoeringsplan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Interafval, GO4CIRCLE en andere actoren in de afval- en materialensector. Ook Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek drukten hun stempel op het plan.

Het uitvoeringsplan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel voor gezinnen als bedrijven. De focus ligt op het lokale niveau.

U vindt het uitvoeringsplan en een samenvattende brochure op www.ovam.be/uitvoeringsplan. U kunt er ook het verslag lezen van het openbaar onderzoek, dat alle reacties op het ontwerpplan bundelt, samen met de overweging(en) en eventuele aanpassingen aan het plan.

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook