Bevolking & dienst vreemdelingen

 • Identiteitskaarten: verplicht vanaf 12 jaar - meebrengen: 1 recente pasfoto voor kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen, is een kids eID nodig – meebrengen: 1 foto
 • Bewijs van woonst (verblijf ) - meebrengen: identiteitskaart
 • Bewijs van nationaliteit - meebrengen: identiteitskaart
 • Bewijs van leven - meebrengen: identiteitskaart
 • Samenstelling van het gezin - meebrengen: identiteitskaart
 • Andere attesten over gegevens uit de bevolkingsregisters - meebrengen: identiteitskaart
 • Eensluidend verklaren van afschriften - meebrengen: het origineel en het afschrift of de fotokopie
 • Wettiging van handtekening - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart
 • Laatste wilsbeschikking - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart
 • Weigering of toestemming van organentransplantatie - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart
 • Registratie van euthanasieverklaring - persoonlijk aanbieden - meebrengen: identiteitskaart + ingevuld registratieformulier (Blanco formulier ook te verkrijgen.)
 • Verklaring of verbreking wettelijke samenwoning - persoonlijk aanbieden (samen) - meebrengen: identiteitskaart
 • Adreswijziging binnen de stad of komende van een andere gemeente of stad - binnen de 8 dagen - meebrengen: identiteitskaarten van alle gezinsleden
 • Verandering van beroep - meebrengen: identiteitskaart
 • Identiteitskaarten voor vreemdelingen - meebrengen: oude identiteitskaart, 1 recente pasfoto
 • Militiegetuigschriften: identiteitskaart en militair zakboekje meebrengen
 • Verkiezingen (volmachten en duplicaten kiesbrief) - meebrengen: identiteitskaart
 • Werklozen kunnen het formulier verblijfsbewijs laten invullen in de dienst Bevolking

 

Stadhuis – gelijkvloerse verdieping
T 050 636 460
E bevolking@blankenberge.be
 

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook

Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Meer info via www.schijnrelatie.be.

Volmachtformulieren verkiezingen

De burger krijgt bij het invullen van het e-formulier een ingevulde pdf. Deze pdf dient de burger afgedrukt mee te nemen op de dag van de verkiezingen, voorzien van de juiste bewijsstukken.

Volmachtformulier

Verblijf in het buitenland