Burgerlijke Stand & Begraafplaatsen

 • Attesten en akten van geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding - meebrengen: identiteitskaart
 • Erkenning van kinderen - aangifte door de moeder en de vader
  • nà de geboorte: geboorteakte kind en identiteitskaart meebrengen
  • vóór de geboorte: doktersattest zwangerschap en identiteitskaart meebrengen
 • Geboorteaangifte - binnen de 15 dagen - meebrengen: trouwboekje, attest van de dokter, identiteitskaart van de aangever.
  Ouders van een kind dat meer dan 6 maanden na de verwekking levenloos werd geboren, kunnen de eventueel gekozen voorna(a)m(en) van het kind laten vermelden in de akte van aangifte van een levenloos geboren kind.
 • Huwelijksaangifte - tenminste 14 dagen en maximaal 6 maanden en 14 dagen vóór de geplande huwelijksdatum aangifte door beide partners. De aangifte blijft 6 maanden en 14 dagen geldig. De vereiste documenten variëren volgens de specifieke situatie. Je neemt daarom best vooraf contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Huwen kan niet op zaterdagnamiddag, zon- en feestdagen.
 • Reispas - persoonlijk aanvragen (minderjarigen samen met de ouder/voogd) - meebrengen: 1 pasfoto (in kleur), identiteitskaart, eventueel vorige reispas samen met het te betalen bedrag. Ook kinderen, zelfs pasgeborenen (!), hebben een reispas nodig als het land waar ze naartoe reizen, dat eist.
  Gewone procedure: wachttijd max. 7 werkdagen – kostprijs € 65 (> 18 jaar) - € 35 (< 18 jaar).
  Spoedprocedure: wachttijd max. 1 werkdag – kostprijs € 240 (> 18 jaar) - € 210 (< 18 jaar).
 • Overlijden - aangifte binnen de 3 dagen - meebrengen: overlijdensattest, trouwboekje van de overledene, voor ongehuwden trouwboekje van de ouders, identiteitskaart en rijbewijs van de overledene, eventueel laatste wilsbeschikking
 • Begraafplaatsconcessies - alle inlichtingen i.v.m. begrafenissen, concessies, crematies, asuitstrooiingen en grafkelders
 • Geoloket Begraafplaatsen
  Via dit loket kunt u de overledenen opzoeken die begraven zijn op de stedelijke begraafplaats van Blankenberge in de Scharebrugstraat
 • Peterschap en hergebruik van grafmonumenten
 • Nationaliteitskeuze en verlies van nationaliteit
 • Naturalisatie
 • Deeltijds werklozen moeten hun controleformulieren C3 driemaandelijks laten valideren. Dit kan in de dienst burgerlijke stand.
   

Stadhuis – gelijkvloerse verdieping
T 050 636 470
E burgerlijkestand@blankenberge.be
 

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook

Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Meer info via www.schijnrelatie.be.