OCMW Sociale dienstverlening

Jordaenslaan 34
8370 Blankenberge
T 050 43 12 00
W www.ocmw-blankenberge.be

Openingsuren (op afspraak):
Maandag tot vrijdag: 8 – 12 u. & 13.30 – 17 u.
(Uitgezonderd donderdagvoormiddag van: 8 – 10 u.)

De sociale dienst is de spil in de dienstverlening die een steeds betere levenskwaliteit nastreeft op het gebied van welzijn. Alle inwoners kunnen er terecht met vragen om fi nanciële hulp, advies en inlichtingen. Bijzondere aandacht gaat naar kansarmen en zorgbehoevenden.

Bij de sociale dienst kan volgende dienstverlening aangevraagd worden:

  • leefloon
  • maandelijkse bijkomende steun
  • éénmalige steun
  • diverse financiële tussenkomsten (o.a. medische kosten)

De sociale dienst werkt bij voorkeur met afspraken. Voor dringende problemen kan u terecht bij de maatschappelijk werker die permanentie houdt.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook