Sociaal Infopunt

Het Sociaal Infopunt verleent op sociaal vlak heel wat premies. Deze premies zijn bedoeld als sociale tegemoetkoming voor gezinnen en personen met een beperkter inkomen, ouderen en andersvaliden.
Wanneer je denkt aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming, aarzel dan niet en contacteer het Sociaal Infopunt.

Opgelet: het is niet meer aan de hand van uw aanslagbiljet van de directe belastingen, maar aan de hand van een attest van uw ziekenfonds 'Verhoogde tegemoetkoming dat u recht kunt hebben op bepaalde sociale voordelen (hetzij premies, hetzij toelagen).

Het Sociaal Infopunt staat niet alleen voor sociale premies, maar iedere inwoner kan er ook terecht met vragen over verschillende domeinen.

Het Sociaal Infopunt wil dynamisch inspelen op uw vragen over belangrijke levensdomeinen en levensfasen, dit door een toegankelijke en kwalitatieve informatieverstrekking.  Drie portalen zijn de steunpilaren van het Sociaal Infopunt: Infolijn, Infoweb en Infoloket.

In het infoloket kun je volgende sociale teruggaven aanvragen:

 • geboortepremie
 • begrafenispremie
 • gratis huisvuilzakken
  • voor gezinnen en alleenstaanden
  • voor ouders van kinderen tot 3 jaar
  • voor mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten
 • taxicheques
 • onderwijscheques
 • zorgpremie
 • digitaal aanvragen school/studietoelagen
 • samenwerking Steunpunt Vakantieparticipatie ( aanvragen vakantieverblijven of daguitstappen aan sociaal tarief )


Sociaal Infopunt
Kerkstraat 155
8370 Blankenberge
Elke voormiddag, van 8.30 tot 11.30 uur
T 050 43 12 43
E info@sociaalhuisblankenberge.be
W www.sociaalhuisblankenberge.be

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook

Openingsuren:

Elke voormiddag van maandag tot vrijdag : van 8.30 tot 11.30 uur
Woensdagnamiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar elke werkdag (vrijdagnamiddag gesloten) van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
T 050 43 12 43