Links met betrekking tot het starten van een zaak

 • Vademecum voor de onderneming
  Leidraad bij het uitoefenen van een economische activiteit die gericht is op beginnende ondernemers en op kleine en middelgrote ondernemingen. U vindt er ondermeer informatie over de vereiste formaliteiten, belastingen, arbeids- en sociale wetgeving, overheidsmaatregelen ten gunste van ondernemingen en de overheidsinstellingen die instaan voor hulpverlening aan ondernemingen.
 • Ondernemend Vlaanderen
  Website waarop de Vlaamse ondernemers wegwijs gemaakt worden.
 • Syntra-Vlaanderen en het CVO
  Wil u een onderneming opstarten, maar heeft u geen getuigsschrift van kennis van bedrijfsbeheer of niet de vereiste de beroepskennis, dan kan u terecht bij Syntra-Vlaanderen en het CVO.
 • VIABO
  Voor starters, die beperkt zijn in tijd heeft VIABO een professionele en interactieve e-learning cursus ontwikkeld.
 • Lijst van erkende ondernemersloketten
 • Participatiefonds
  Het participatiefonds biedt goedkope leningen aan om te starten, een zaak over te nemen, een onderneming uit te breiden, te beveiligen,... 
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen
  Alle informatie over het sociaal statuut en de sociale rechten van de zelfstandige.
 • Statistiek
  De APS-site biedt niet alleen online databanken met statistieken (inwonersaantallen, tewerkstelling, verkeer,...), het is ook een knooppunt met toegang tot statistieken elders in binnen- en buitenland.
 • Bizidee
  Bizidee is de jaarlijkse Vlaamse ondernemingsplanwedstrijd. Op de site vind je naast de wedstrijdinfo ook een handboek om een businessplan op te stellen.
 • Brussels Agentschap Ondernemen
  Het BAO adviseert en begeleidt gratis starters, bedrijven en kandidaat-investeerders voor de verwezenlijking van al hun projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  De site van de Federale Overheidsdienst economie bevat nuttige informatie, onder andere over de Kruispuntbank van de Ondernemingen, de wet op de handelspraktijken, intellectueel eigendom, regelgeving m.b.t. de handelsvestiging..
 • Overzicht van alle formulieren van de Vlaamse overheid  
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook