Aanvraag tot uitbating handelszaak voor dieren

1. Kweken en handel in gezelschapsdieren

Sinds februari 1997 moeten hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren over een speciale erkenning beschikken.

Een honden- of kattenkwekerij is elke plaats waar minstens drie nesten honden of katten worden geboren, ook al zijn die dieren van verschillende personen.

De erkenning dient aangevraagd te worden bij :

VAC Gent - Virginie Loveling gebouw
Inspectie Dierenwelzijn
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
9000 Gent
T 09 276 20 60
F 09 276 20 65
E dierenwelzijn@vlaanderen.be

Meer info?
Dienst Dierenwelzijn - Vlaamse overheid: www.lne.be/dierenwelzijn

 

2. Milieuvergunning

Bij het gemeentebestuur dient u eventueel een milieuvergunning klasse 2 of een melding klasse 3 aan te vragen

Pas op !
Het is verboden een inrichting te exploiteren met meer dan 10 honden als deze gelegen is in een woongebied!

Meer info ?
Melding of een milieuvergunning klasse 2

Milieudienst
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 43 57 19
E milieu@blankenberge.be

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook