Stedenbouwkundige vergunningen

Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge).

Ze is onder meer vereist voor:

  • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
  • het aanbrengen van verhardingen
  • het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc
  • het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
  • het wijzigen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld voor het inrichten van kantoren in een woning.

De wetgeving hieromtrent is beschikbaar via de website van de Ruimtelijke Ordening

De stedenbouwkundige vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning niet mag worden benut zolang de milieuvergunning niet is toegekend en omgekeerd.

Meer informatie via de Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - stadhuis
T 050 43 57 20 & 050 43 57 21
E stedenbouw@blankenberge.be

 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook