Ondernemen

Ondernemen in Blankenberge!Blankenberge is een bedrijfsvriendelijk stad en wil dit ook blijven.

De rationele inplanting van de KMO-zone zorgt voor een vlotte verkeersontsluiting en een aangename werksfeer

Het voorzien van goede bedrijfsruimte, het behoud van het gunstige belastingklimaat en het beschikbaar stellen van gedegen knowhow inzake bouw- en milieuvergunningen is belangrijk om het bedrijfsvriendelijk karakter te versterken. Bovendien is het blijvend een uitdaging om Blankenbergenaars aan de slag te krijgen in eigen regio.

En niet alleen inwoners doen hun boodschappen in onze stad. Cijfers tonen aan dat Blankenberge uitgegroeid is tot een regionaal winkelcentrum. Daarnaast vormt de toeristische aanwezigheid, die steeds meer gedurende het gehele jaar voelbaar is, een bijkomende impuls voor het winkelcentrum.
De bloeiende markten, het ruime en diverse middenstandsaanbod versterken elkaar en zorgen dat je alle producten in onze stad kan vinden. Op dit vlak is het belangrijk gestructureerd overleg te organiseren om acties en impulsen maximaal op elkaar af te stemmen. Bovendien is het belangrijk om de middenstand te betrekken bij straataanleg en marketing van Blankenberge. Een gerichte informatiedoorstroming naar middenstanders, investeerders en makelaars over opportuniteiten van onze stad moet het winkelaanbod kwalitatief verhogen en panden optimaal invullen.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook