Sollicitatie jobstudent zomervakantie

Naam
Voornaam
Straat & Huisnummer
Postcode & Gemeente
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Studies

 

Onderstaande lijst geeft een korte beschrijving van de diensten die met jobstudenten werken.

 • Stedelijke Jeugddienst : voorbereiding van de ‘Grabbelpas’-activiteiten en begeleiding van jongeren gedurende de ‘Grabbelpas’-activiteiten (brevet van animator in het jeugdwerk  is vereist – minstens 18 jaar)
 • Speelberge
  Begeleiding van en animatie voor de kinderen (brevet van animator in het jeugdwerk  is vereist - minimum 16 jaar zijn om aangesteld te worden).

  Alle animatoren komen naar minimum 1 voorbereidingsmoment (= de blok waarin ze starten).
  Als de animator 2 niet aansluitende blokken werkt, wordt er aan de 2 voorbereidingsmomenten deelgenomen.

  Aanstelling kan maar gebeuren als de jobstudent alle verplichte werkdagen aanwezig kan zijn (inclusief voorbereidingsmomenten).

  Er wordt enkel een uitzondering gemaakt omwille van schoolverplichtingen en medische redenen mits schriftelijk bewijs!
  De voorbereidingsmomenten gaan steeds door in de jeugddienst, met uitzondering van de vergadering voor blok 1 (= Pekelput), telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

  • Blok 1: 11 werkdagen (11 juli niet meegerekend) - maandag 2 juli t.e.m. maandag 16 juli 2018 (+ voorbereidingsmoment op vrijdag 29 juni)

  • Blok 2: 12 werkdagen - dinsdag 17 juli t.e.m. dinsdag 31 juli 2018 (+ voorbereidingsmoment op maandag 16 juli)

  • Blok 3: 13 werkdagen - woensdag 1 augustus t.e.m. donderdag 16 augustus 2018 (+ voorbereidingsmoment op dinsdag 31 juli)

  • Blok 4: 12 werkdagen - Vrijdag 17 augustus t.e.m. donderdag 31 augustus 2018 (+ voorbereidingsmoment op donderdag 16 augustus)

 • Speelberge onderhoud : bediening vaatwas- en wasmachine, vegen en dweilen zalen en sanitair,…
 • Strandreddingsdienst
  Toezicht op baden en zwemmen en het reinigen van het strand volgens de onderrichtingen van het College van Burgemeester en Schepenen (brevet van redder is noodzakelijk !).

 • EHBO-post Reddingsdienst
  Eerste hulp bij ongevallen in de verpleegpost van de reddingsdienst (minimum 18 jaar + bij voorkeur studies verpleegkunde, EHBO-brevet is noodzakelijk).

 • Cultuurdienst
  Hulp in de programmatie (publiciteit en bewaking tentoonstellingen enz. ...) + algemene administratie.

 • Dienst voor Toerisme
  Toeristische serviceverlening, algemeen baliewerk, hotelreservatie en infoverstrekking (een goede talenkennis is wenselijk!).

 • Dienst Evenementen
  Bedeling flyers en affiches, hulp bij organisatie stadsevenementen.

 • Administratie Sportdienst
  Kassier zwembad (minimum 18 jaar).

 • Sportstrand: hulp bij sportactiviteiten op het strand (bij voorkeur studies richting L.O.)

 • Jeugdherberg De Wullok: verzorgen van ontbijt, bardienst in jeugdherberg (minstens 18 jaar)

 • Preventiedienst : projecten ter preventie van diefstal (meer bepaald autocriminaliteit); specifieke projecten van de preventiedienst
  (bij voorkeur minstens 18 jaar en studies sociale, psychologische of pedagogische richting)

Meer info over de brevetten ?
Jeugddienst Blankenberge : 050 636 770

Cursus strandredder : WOBRA
Burg 4
8000 Brugge
050 40 57 83

 

Eerste voorkeur van dienst
Tweede voorkeur van dienst
Periode van tewerkstelling

Voer de validatiecode in:
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook