Sollicitatie jobstudent zomervakantie

Naam
Voornaam
Straat & Huisnummer
Postcode & Gemeente
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Studies

 

Onderstaande lijst geeft een korte beschrijving van de diensten die met jobstudenten werken.

 • Stedelijke Jeugddienst : voorbereiding van de ‘Grabbelpas’-activiteiten en begeleiding van jongeren gedurende de ‘Grabbelpas’-activiteiten (brevet van animator in het jeugdwerk  is vereist – minstens 18 jaar)
 • Speelberge
  Begeleiding van en animatie voor de kinderen (brevet van animator in het jeugdwerk  is vereist - minimum 16 jaar zijn om aangesteld te worden).

 • Speelberge onderhoud : bediening vaatwas- en wasmachine, vegen en dweilen zalen en sanitair,…
 • Strandreddingsdienst
  Toezicht op baden en zwemmen en het reinigen van het strand volgens de onderrichtingen van het College van Burgemeester en Schepenen (brevet van redder is noodzakelijk !).

 • EHBO-post Reddingsdienst
  Eerste hulp bij ongevallen in de verpleegpost van de reddingsdienst (minimum 18 jaar + bij voorkeur studies verpleegkunde, EHBO-brevet is noodzakelijk).

 • Cultuurdienst
  Hulp in de programmatie (publiciteit en bewaking tentoonstellingen enz. ...) + algemene administratie.

 • Dienst voor Toerisme
  Toeristische serviceverlening, algemeen baliewerk, hotelreservatie en infoverstrekking (een goede talenkennis is wenselijk!).

 • Dienst Evenementen
  Bedeling flyers en affiches, hulp bij organisatie stadsevenementen.

 • Administratie Sportdienst
  Kassier zwembad (minimum 18 jaar).

 • Sportstrand: hulp bij sportactiviteiten op het strand (bij voorkeur studies richting L.O.)

 • Jeugdherberg De Wullok: verzorgen van ontbijt, bardienst in jeugdherberg (minstens 18 jaar)

 • Preventiedienst : projecten ter preventie van diefstal (meer bepaald autocriminaliteit); specifieke projecten van de preventiedienst
  (bij voorkeur minstens 18 jaar en studies sociale, psychologische of pedagogische richting)

Meer info over de brevetten ?
Jeugddienst Blankenberge : 050 636 770

Cursus strandredder : WOBRA
Burg 4
8000 Brugge
050 40 57 83

 

Eerste voorkeur van dienst
Tweede voorkeur van dienst
Periode van tewerkstelling

Voer de validatiecode in:
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook