Financieel beheerder

Financieel beheerder - Dirk Plompen

Dirk PLOMPEN
financien@blankenberge.be - dirk.plompen@blankenberge.be

 

Bevoegdheden:
Financiële diensten - Stadskas - Rekendienst - Dienst belastingen - Dienst vergunningen - Dienst rechtsgedingen en verzekeringen - Dienst marktwezen en kermissen

De financieel beheerder heeft tot taak om onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid de ontvangsten van het stadsbestuur te innen en de uitgaven te verrichten. Hij is financieel raadgever voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Zitdagen:
stadhuis - enkel op afspraak T 050 636 400

 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook