Geschiedenis Bloemencorso

Reeds in 1895 kon onze badstad prat gaan op een trouw zomerpubliek dat hier kwam kuren.  Een actief en intensief verblijf aan zee werd het parool zodat men met vernieuwende initiatieven het publiek probeerde aan te spreken.

In 1895 ontstond er een feestcomité ‘Blankenberghe-Fêtes’ dat een zomerprogramma opmaakte met heel wat attracties en feestelijkheden.  Eén van deze feesten was een ‘Corso Fleuri’ of bloemenstoet, georganiseerd door het bestuur van de Pier op zaterdag 31 augustus 1895.  Deze eerste bloemenstoet zou op de Pier plaatsvinden en dit onder het kritisch oog van een jury.  De deelname was voorbehouden aan kinderen met versierde en bebloemde karretjes, kruiwagentjes, emmertjes, schoppen en hoepels en aan dames en juffrouwen met bebloemde zonneschermen die voor een jury een bloemstuk hadden gemaakt.  Het succes van de eerste bloemenstoet was een stimulans om met dit initiatief door te gaan.  De Zeedijk met zijn riante villa’s werd voortaan het decor voor dit jaarlijks zomerevenement.

De tweede ‘Corso Fleuri’ viel op 4 september 1896 en had werkelijk alle ingrediënten van de latere stoeten : verklede kinderen die bloemen wierpen, kleurrijk aangeklede groepen, grote en kleine bloemenwagens door kinderen of door paarden getrokken, bebloemde fietsen, opgetooide paarden, pony’s … en de stoet voorafgegaan en afgesloten door een muziekkorps.

De bloemenstoet, als kinderfeest gestart op de Pier, groeide praktisch onmiddellijk uit tot een topgebeuren dat heel wat kijklustigen naar de oude vissersstad lokte.  Jaar na jaar poogden de inrichters, met de steun van het gemeentebestuur, van de bloemenstoet een mooi en aantrekkelijk spektakel te maken wat dan ook ten zeerste gewaardeerd werd.

Na de Eerste Wereldoorlog richtte men de bloemenstoet opnieuw in waarbij tijdens de eerste naoorlogse jaren geld werd ingezameld ten voordele van de oorlogsverminkten.  De Tweede Wereldoorlog legde andermaal voor jaren het toeristisch bedrijf stil.  Blankenberge was in 1946 één van de eerste badplaatsen die op meer dan behoorlijke wijze de vakantieganger kon ontvangen.  De feestelijkheden hernamen, waaronder in 1947 de bloemenstoet, die onmiddellijk vanwege het schepencollege speciale aandacht kreeg : ‘C’est en 1948 que, sous l’impulsion de monsieur M. Devriendt, Bourgmestre de Blankenberge, le corso prit une ampleur spectaculaire’.

Traditioneel bestonden de bloemencorso’s uit een diversiteit van ideeën, ontsproten aan de fantasie en creatviteit van de deelnemers, die telkenmale ‘bloemenrijk’ werden uitgebeeld.

Het publiek, meer en meer verwend door spektakel op televisie, stelde steeds hogere eisen, zodat het schepencollege voor de regie van de bloemenstoet een beroep deed op Remi Van Duyn die als regisseur heel wat faam had.  Zijn belangrijkste vernieuwing was de opbouw van de stoet rond een thema met daarbij meer ritme en beweging.  Hij werd in 1982 opgevolgd door zijn echtgenote Bieke Van Duyn, die op haar beurt in 1986 opgevolgd werd door Guy Helsen, regisseur bij de toenmalige BRT en later bij VTM.  Daarna liet zijn opvolger, stadsgenoot Paul Dessein, zich inspireren en leiden door een thematische aanpak.  Sinds 2003 berust de regie bij Jan en Hans Vanquathem die telkens zorgen voor een artistiek en esthetisch succes met een fantastische dynamische uitstraling.  Dankzij de grote financiële inbreng van het stadsbestuur en vernieuwing en dank zij de inzet van velen blijft het Blankenbergse bloemencorso een smaakvol, kleurrijk en bezienswaardig schouwspel. 

Bron: Honderd jaar Bloemenstoet te Blankenberge 1895-1995, Robert Boterberge.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook