Bronnen

  • Bilé (E), De straatnamen van Blankenberge (Oorsprong en betekenis), Willemsfonds, 1988
  • Bilé (E), Blankenberge (een rijk verleden, een schone toekomst), Gemeentebestuur Blankenberge, Blankenberge, 1971
  • Boterberge (R), Van Zeebad tot Badstad (Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge), Deel 1, Dexia Bank, Brussel, 2003
  • Boterberge (R), Van Zeebad tot Badstad (Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge), Deel 2, Dexia Bank, Brussel, 2006
  • Boterberge (R), Geschiedenis van het Blankenbergse visserijbedrijf, Stadsbestuur Blankenberge, Blankenberge, 2010
  • Coornaert (M), Uitkerke, de topografie, de geschiedenis en de toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, De Windroos, Beernem, 1967
  • Hooft (E) en Vanneste (P), Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2003
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook

Auteur teksten en selectie illustraties:
Pieter Deschoolmeester,
stadsarchivaris
archief@blankenberge.be