Wat gebeurt er met je klacht?

Na ontvangst van een klacht wordt er gekeken of deze gegrond en ontvankelijk is.
Gaat de klacht over iets wat binnen de bevoegdheid van het stadsbestuur valt, dan wordt de klacht doorgespeeld naar de bevoegde dienst  die, indien mogelijk, meteen een oplossing biedt voor het probleem. 
In ieder geval wordt de burger die de klacht indiende, binnen een termijn van 10 dagen per brief ingelicht over de goede ontvangst van de klacht.

Het stadsbestuur verbindt er zich toe om binnen een termijn van 45 kalenderdagen, die begint te lopen vanaf de dag na de registratie van de klacht, een passende oplossing aan te bieden.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook