Wat is een klacht?

Een klacht wordt gedefinieerd als ‘een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger gericht aan het stadsbestuur over het functioneren van dit bestuur in al zijn geledingen’.

Wat wil dit nu concreet zeggen?

Het ongenoegen van een burger kan op een bepaald moment zo groot worden dat dit leidt tot het formuleren en indienen van een klacht.  Een klacht kan op heel wat zaken betrekking hebben: het foutief of niet verrichten van een handeling of van prestaties, het afwijken van de vastgelegde of de gebruikelijke werkwijze. Bij de handeling of prestatie gaat het om de wijze waarop een ambtenaar heeft gehandeld, een termijn of beslissing die niet werd gerespecteerd.
De klacht moet dus betrekking hebben op een aangelegenheid waarvoor de stad Blankenberge bevoegd is.

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, een beroep, geprotesteerde facturen, bezwaren, petities of bedenkingen bij het gevoerde of geplande beleid vallen niet onder deze klachtenprocedure.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook