Nestvorming op daken door meeuwen

14/03/2017

De voorbije jaren heeft stad Blankenberge vastgesteld dat meeuwen op verschillende daken in het stadscentrum nestelen.
Om te vermijden dat de klachten toenemen is het noodzakelijk dat zowel het stadsbestuur als de inwoners de nodige acties ondernemen. Daarom is het vooral nodig op risicoplaatsen zoals platte of licht hellende daken zelf in te grijpen. Inspecteer en betreed regelmatig uw dak van april tot eind juni. Uw aanwezigheid maakt de locatie minder aantrekkelijk als broedplaats voor de meeuwen. Ook pinnen, draden, kabels of netten kunnen verhinderen dat er nesten gevormd worden.

Het stadsbestuur zal zelf ook verschillende maatregelen nemen:

  • Het stadsbestuur zet in op het schudden of prikken van de eieren, dat zal gebeuren door de brandweer.
  • De politie houdt extra toezicht op het verbod om meeuwen te voederen. Er is ook bijkomende controle of de huisvuilzakken pas na 21 uur worden buiten gezet.
  • Volle vuilniskorven zullen tijdig worden leeggemaakt.
  • De preventiedienst zal de bevolking opnieuw sensibiliseren over de meeuwenproblematiek.

De laatste jaren neemt de meeuwenpopulatie af in Vlaanderen, doch door de toenemende menselijke activiteit gaan meeuwen steeds dichter bij de mensen broeden.

Indien u dakbroedende meeuwen aantreft, dan vragen wij u contact op te nemen met de Milieudienst (T 050 636 450). In functie van de planning zal de brandweer langskomen om maatregelen te nemen.

eerste | vorige | ... | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ... | volgende | laatste
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook