Vogelgriep: verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee - aanscherpen van de maatregelen na bijkomende besmettingen

15/06/2017

Er zijn besmettingen met het vogelgriepvirus vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en bij hobbyhouders in Zuienkerke en in de provincies Luxemburg en Henegouwen. Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren van kracht is.
In de zone rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de eerdere maatregelen van kracht. Zo zijn, omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen,...) met pluimvee voorlopig verboden.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting bij de pluimveehandelaar?

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene.

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangegeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmettingen bij de hobbyhouders?

Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en in de Provincies Luxemburg en Henegouwen tijdelijke bufferzones met een straal van 3km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen gelden in de rest van het land?

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.
Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800 99 777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren ?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

eerste | vorige | ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... | volgende | laatste
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook