Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2017001483 - EANDIS SYSTEM OPERATOR - gasontspanningsinstallatie Colombus te Blankenberge

10/08/2017

Eandis System Operator heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over het hernieuwen van de vergunning voor een gasontspanningsinstallatie.

De aanvraag heeft als adres: Colombus te Blankenberge.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van West-Vlaanderen.

De aanvraag ligt van 10 augustus 2017 tot en met 8 september 2017 ter inzage bij de Afdeling Stedenbouw, R.O. en Milieu, J.F. Kennedyplein 1 te 8370 Blankenberge.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be.

eerste | vorige | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | volgende | laatste
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook