Hulpverleningszone 1 wenst je veilige feestdagen!

04/12/2017

Een kerst-of nieuwjaarsavond zijn traditioneel gelegenheden waarop er al wel eens vuurwerk afgestoken wordt.
Een fijne manier om de eindejaarsperiode te vieren... maar zeker niet zonder gevaar.

Hulpverleningszone 1 wil bijdragen tot veilige feestdagen, daarom staan ze volledig achter de campagne:

Ik knal zonder vuurwerk... omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn

Een gezamenlijk initiatief van de 20 Vlaamse Hulpverleningszones, uitgewerkt door Zone Kempen, waarmee ze je willen vragen zelf geen vuurwerk af te steken.
Is een eindejaar voor jou niet compleet zonder, maak er dan een uitstapje van en geniet van een vuurwerkspektakel bij jou in de buurt, verzorgd door professionals.

Wens je toch graag zelf vuurwerk af te steken, hou dan al zeker volgende tips in gedachten:

 • Bewaar jouw feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen volledig voordat je om het even welk vuurwerk afsteekt.
 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen
  en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats staan.
 • Zorg voor een goede bescherming van je ogen.
 • Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.


Bij ongeval en/of zware brandwonden

 • Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten.
 • Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112.

Deze en andere nuttige tips komen uit de gloednieuwe brochure rond veilig vuurwerkgebruik van FOD Economie. Je kan deze hier integraal raadplegen.

Hulpverleningszone 1 wenst je schitterende feestdagen toe!

eerste | vorige | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | volgende | laatste
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook