Bericht van openbare aanbesteding

28/12/2017

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge brengt u ter kennis dat er op dinsdag 23 januari 2018 om 11 uur in het stadhuis een openbare aanbesteding plaatsvindt voor de vergunning Openbare aanbesteding met opbod van de concessie 'Exploitatie Lavatories West'.

De biedingen/offertes dienen ter zitting afgegeven te worden of tijdig ingediend per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van en te 8370 Blankenberge.

Het lastenboek ligt ter inzage en is ter verkrijgen op de Dienst Lokale Economie - Dienst Vergunningen van het Stadsbestuur Blankenberge.

Inlichtingen over de vergunningsvoorwaarden:
Stadsbestuur Blankenberge
Dienst Lokale Economie - Dienst Vergunningen
J. F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 636 517

eerste | vorige | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | volgende | laatste
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook