Openbare consultatie voor maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform

09/03/2018

De POM West-Vlaanderen heeft op 19 januari 2018 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform op circa 500 meter voor de kust van Oostende. Het project omvat de exploitatie van dit platform tot 2033.

De aanvraag, het milieu-effectenrapport en de niet-technische samenvatting kunnen geconsulteerd worden tussen 9 maart en 7 april 2018, elke werkdag van 9 tot 17 uur in de burelen van de BMM (Gulledelle 100, 1200 Brussel, 4e verdieping, zaal 431, contactpersoon: mevrouw Mia Devolder, 02 773 21 27, mdevolder@naturalsciences.be), of, uitsluitend op afspraak, in de burelen van de BMM in Oostende (3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende, contactpersoon: de heer Jan Haelters, 059 24 20 55, jhaelters@naturalsciences.be).

Het dossier is digitaal beschikbaar op de website van de BMM (http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/blog_news).

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 23 april 2018 indienen, door middel van een aangetekend schrijven aan BMM, Mia Devolder, Gulledelle 100, 1200 Brussel.

De aanvraag kan ook geconsulteerd worden bij de gemeentebesturen van iedere kustgemeente tijdens werkdagen, mits voorafgaandelijke contactname.

eerste | vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | volgende | laatste
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook