Afdeling Openbaar Domein & Installaties (BODI)

Scharebrugstraat 110
T 050 636 700
F 050 636 404
bodi@blankenberge.be

Huishoudelijk en tariefreglement

Afdelingshoofd: Nico GERMONPREZ

U kan er terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot de staat van het openbaar domein en openbare werken;
  • Meldingen mbt defecten aan openbare verlichting;
  • Reglementering en openingsuren containerpark, locatie afvalrecipiënten, openingsuren stedelijke begraafplaatsen;
  • Afhaling milieuboxen, (extra) afvalkalenders, “antireclamestickers”;
  • Aankoop huisvuilzakken (particulier en bedrijf), compostvaten, strooizout en zandzakjes;

Externe dienstverlening:

Enkele nuttige links:

Afval
http://www.ivbo.be/: Raadplegen van de afvalkalender (op adres)
http://www.ovam.be/: Alle informatie mbt afval en bodemverontreiniging

Openbaar domein
http://www.vvog.info/: Informate ivm openbaar groen
http://phytoweb.fgov.be/indexNL.asp: Informatie met betrekking tot het beperken van het gebruik van pesticiden
http://www.straatlampen.be/: Melding defecte openbare verlichting
http://www.overstromingsvoorspeller.be/: Informatie mbt regenval en (kans op) overstromingen

Openbare werken
http://www.klip.be/: Kabel- en Leiding Informatie. Portaal - planaanvragen
http://www.klim-cicc.be/: Federaal kabel- en leidingen Informatie Meldpunt - planaanvragen
http://www.wegenwerken.be/: overzicht wegenwerken
http://www.fonds.org/: Informatie voor vergoedingen bij hinder door openbare werken

Opdrachten van de overheid
http://www.binnenland.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/: Beknopte uitleg wetgeving overheidsopdrachten
http://www.jepp.be: Zoeken naar gepubliceerde overheidsopdrachten

Nutsbedrijven te Blankenberge (niet limitatief)
http://www.farys.be: Watervoorziening en riolering (gemeentelijk)
http://www.aquafin.be: Riolering (bovengemeentelijk)
http://www.belgacom.be: Internet, telefonie en televisie
http://www.telenet.be: Internet, telefonie en televisie
http://www.imewo.be & http://www.eandis.be: Distributienetbeheerder electriciteit en aardgas
http://www.elia.be: Beheerder Belgisch hoogspanningsnet
http://www.fluxys.be: Beheerder Belgisch aardgasnet
http://www.delijn.be: Infrastructuurbeheer tramnet
http://www.infrabel.be: Infrastructuurbeheer spoorwegennet

Overig
http://www.meeuwenindestad.be: Samengaan van meeuwen en mensen aan de kust 
http://www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/wat-is-kringlooptuinieren/: Wat is kringlooptuinieren?
 

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook

Openingsuren:

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 u.