Algemeen

 

 

Financieel beheerder

Financieel beheerder: Dirk PLOMPEN -
E financien@blankenberge.be - dirk.plompen@blankenberge.be

Bevoegdheden:
Financiële diensten - Stadskas - Rekendienst - Dienst belastingen - Dienst vergunningen - Dienst rechtsgedingen en verzekeringen - Dienst marktwezen en kermissen

De financieel beheerder heeft tot taak om onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid de ontvangsten van het stadsbestuur te innen en de uitgaven te verrichten. Hij is financieel raadgever voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Zitdagen:
stadhuis - enkel op afspraak (T: 050 636 400)

Top van de pagina

 

 

Stadskas 

Stadhuis - gelijkvloers
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 636 512
F 050 636 404
E stadskas@blankenberge.be

Diensten:
De stadskas is verantwoordelijk voor alle binnenkomende financiële verrichtingenen debiteurenbeheer.

Top van de pagina

 

 

Rekendienst 

Stadhuis - gelijkvloers
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 636 517
F 050 636 404
E rekendienst@blankenberge.be

Diensten:
De rekendienst is verantwoordelijk voor alle uitgaande financiële verrichtingen en crediteurenbeheer.

Top van de pagina

 

 

Rechtgedingen en verzekeringen 

Stadhuis - gelijkvloers
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 636 520
F 050 636 404
E verzekeringen@blankenberge.be

Diensten:
De dienst rechtsgedingen en verzekeringen houdt zich bezig met alle rechtsgedingen, de aangifte en de opvolging van arbeidsongevallen en verzekeringsaangiften en -geschillen.

Top van de pagina

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook

Openingsuren:

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 u.
Woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.15 u.
Donderdagavond van 16. tot 19.30 u.