Dienst Vergunningen

Stadhuis - gelijkvloers
J. F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
T 050 636 400
F 050 636 404
E vergunningen@blankenberge.be

Bij de dienst vergunningen kunt u terecht voor alle informatie over concessies, huren en vergunningen.

Op deze dienst kunt u eveneens terecht voor een taxivergunning en een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Wat?

Als je een taxidienst wil exploiteren of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet je in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie van een taxidienst gebeurt en in de gemeente van de maatschappelijke zetel waar de exploitatie van een vergunning voor het verhuren van voertuig met bestuurder gebeurt.

Personen of rechtspersonen die aan alle administratieve voorwaarden voldoen en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een vergunning krijgen voor zover het maximum van de norm één voertuig per duizend inwoners niet is overschreden (taxivergunning).

Je moet steeds een vergunning aanvragen in volgende gevallen:

  • taxidienst
  • het verhuur van voertuigen met bestuurder

Bij vervanging van een voertuig of het wijzigen van het aantal reservevoertuigen dien je steeds een aanpassing van je vergunning aan te vragen.

Soms is er slechts een subtiel verschil tussen een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) en een taxidienst. Alles hangt immers af van de dienstverlening die je aanbiedt.

Om een VVB-vergunning aan te vragen en te bekomen dien je het volgende na te leven:

  • je geeft een dienstverlening van minstens drie uur.  Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten;
  • er dient voorafgaandelijk een registratie van de ritten te zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming;
  • er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden.  Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst.  De ondertekening dient te gebeuren voor de klant instapt;
  • de betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf.  Je dient betalingsbewijzen bij te houden.

In alle andere situaties dien je over een taxivergunning en een taxivoertuig te beschikken.

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het soort vergunning dat je aanvraagt.  Denk dus eerst goed na.

Hoe aanvragen?

De vergunningen moet je aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan je doen met het aanvraagformulier voor taxivergunningen of met het aanvraagformulier voor vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Documenten

Meer info over taxivergunningen of vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook