Dienst Senioren, Pensioenen en Ondersteuning Sociale Zaken

De dienst Senioren, Pensioenen en Ondersteuning Sociale Zaken (SPOSZ) bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis. Je kunt er o.a. terecht voor een pensioenaanvraag voor loontrekkenden en zelfstandigen, aanvraag voor een inkomensgarantie voor ouderen, een aanvraag voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap (inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming), een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een aanvraag voor een parkeerkaart voor mindervalide personen van 21 jaar of ouder, een aanvraag voor een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden, …

Daarnaast informeert deze dienst senioren over zaken die betrekking hebben op deze doelgroep, en helpt ze de seniorenraad bij de organisatie van allerhande activiteiten.

Zitdag pensioenen
Iedere tweede dinsdag van de maand kan u gratis terecht bij een ambtenaar van de pensioendienst, voor informatie i.v.m. berekening, herziening of afwerking van uw pensioen.
Voor een vlot verloop van de zitdag wordt er gewerkt met een ticketsysteem. Vanaf 8.30 u. kan je in het stadhuis terecht om een ticket te nemen waarop het uur vermeld wordt waarop je die dag geholpen zal worden. Wil er wel rekening mee houden dat het aantal tickets beperkt is.

Kun je niet naar de zitdagen komen of zijn alle tickets al genomen?
Maak dan een afspraak met het regionaal kantoor van de FPD of het RSVZ te Brugge.

Loontrekkenden
Een ambtenaar van de Federale Pensioendienst (FPD) geeft gratis inlichtingen over pensioenregelingen voor werknemers en over de wetgeving over het gewaarborgd inkomen en de inkomensgarantie voor ouderen.

 • Elke tweede dinsdag van de maand van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.
 • Zitdagen
  • 2018: 9/01, 13/02, 13/03, 10/04, 8/05, 12/06, 10/07, 11/09, 9/10, 13/11, 11/12
   Geen zitdag in augustus!

Info: FPD Kantoor Brugge – Torhoutsesteenweg 281 – 8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 40 62 60
E brugge@pensioendienst.fgov.be
W www.sfpd.fgov.be
 

Zelfstandigen
Een ambtenaar van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) geeft gratis inlichtingen over pensioenregelingen voor zelfstandigen.

 • Elke tweede dinsdag van de maand van 9 tot 12 u.
 • Zitdagen:
  • 2018: 9/01, 13/02, 13/03, 10/04, 8/05, 12/06, 10/07, 11/09, 9/10, 13/11, 11/12
   Geen zitdag in augustus!

Info: RSVZ Brugge – Abdijbekepark 2 – 8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 30 53 11
E info-brugge@rsvz.inasti.fgov.be
 

Info
Dienst Senioren, Pensioenen en Ondersteuning Sociale Zaken – stadhuis (gelijkvloerse verdieping)
J.F. Kennedyplein 1 – tel. 050 636 400
E postbus.seniorendienst@blankenberge.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur, woensdag ook van 13.30 tot 17.15 uur en donderdag ook van 16 tot 19.30 uur.

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook