Administratie

 

 

Stadhuis - onthaal

J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge 
T 050 636 400 – F 050 636 404
E stadhuis@blankenberge.be  

Top van de pagina

 

Algemene administratie 

Diensthoofd-coördinator: Dries GEVAERT

Top van de pagina

 

Archief

In het stadsarchief van Blankenberge worden de archieven bewaard van de stedelijke administratieve diensten van circa 1860 tot heden. Aanvragen tot inzage in het administratief archief richt u schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen. Hierin motiveert u welke documenten u wenst in te zien en waarom.

Stadsarchivaris: Pieter Deschoolmeester
T 050 636 425
E archief@blankenberge.be

Top van de pagina

 

Personeelsdienst

De Bezaan (administratief centrum OCMW)
Jordaenslaan 34
Correspondentieadres: J.F. Kennedyplein 1 (stadhuis)
T 050 636 480
E personeelsdienst@blankenberge.be

De personeelsdienst behandelt alle aspecten van de loopbaan binnen het stadsbestuur: selectieproeven, aanwerving, bevordering, jobstudenten, brandweer, loonadministratie, RSZ, rechtspositieregeling en HRM, arbeidsreglementen, tijdsregistratie, pensioenen, enz...

Openingsuren:

  • telefonisch: elke werkdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
  • open voor publiek: elke werkdag van 9 tot 11.30 uur en op woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2017:

  • 10, 11 en 21 juli
  • 14 en 15 augustus
  • 1 en 2 november
  • 25 en 26 december

Top van de pagina

 

Secretarie

Hier wordt de inkomende en uitgaande briefwisseling van het stadsbestuur ingeschreven, verdeeld naar de verschillende stadsdiensten of verstuurd. De dienst staat verder o.a. in voor de administratie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

E secretarie@blankenberge.be

Top van de pagina

 

Stempelcontrole

De algemene stempelcontrole voor de volledig werklozen werd afgeschaft.
Deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering moeten wel nog steeds hun controleformulieren C3 driemaandelijks laten valideren. Dit kan tijdens de openingsuren van het stadhuis.
Voor het laten invullen van het formulier "verblijfsbewijs" kunnen de werklozen zich eveneens tijdens de normale openingsuren aanmelden.

Top van de pagina

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook

Openingsuren:

Maandag & dinsdag: 8.30 tot 12 u.
Woensdag: 8.30 tot 12 u. & 13.30 tot 17.15 u.
Donderdag: 8.30 tot 12 u. & 16 tot 19.30 u.
Vrijdag: 8.30 tot 12 u.