Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen.
In de praktijk wordt er een taakverdeling opgemaakt, zodat iedere schepen belast is met de voorbereiding van de dossiers die binnen zijn takenpakket vallen. Het college van burgemeester en schepenen beheert de inrichtingen (bijvoorbeeld het stadhuis en de bibliotheek) en de eigendommen van de gemeente, houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven, leidt de gemeentewerken (bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat), verleent de stedenbouwkundige of verkavelingvergunningen en voert de rechtsgedingen van de stad. Het is belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college van Blankenberge bestaat uit de burgemeester en zes schepenen (onder wie de OCMW-voorzitter) en wordt bijgestaan door de stadssecretaris. Het college vergadert wekelijks. De burgemeester wordt sinds 2002 benoemd door de gewestregering en is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen.

Raadpleeg de beleidsvisie 2013 - 2018 (toegelicht in de gemeenteraad van 21 mei 2013).

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook