Aanvraag inname openbaar domein

Naam
Voornaam
Straat + Huisnummer
Postcode + Gemeente
Geboortedatum (DD/MM/YYYY)
Btw-nummer
Telefoon
E-mail
Inname Openbaar domein gelegen te

Ten einde aan bovenvermeld eigendom werken uit te voeren, waarvoor vergunning werd verleend, vraag ik u mij de toelating te geven tot het plaatsen van
Voor elke inname vermelden:

Lengte van inname
Breedte van inname
Overblijvend deel voetpad of rijweg
Of volgens bijgevoegde schets
Voor de duur van (DD/MM/YYYY)
tot (DD/MM/YYYY)
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook