Huisnummering

Inlichtingen

Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - GIS-cel
T 050 636 452

Huisnummer

Het stadsbestuur is exclusief bevoegd voor het toekennen van huisnummers op het grondgebied van Blankenberge. Een huisnummer wordt toegekend d.m.v. de stedenbouwkundige vergunning. Soms wordt de huisnummering al voordien vastgelegd in een verkavelingsvergunning.

Appartementsnummers

Nieuwe appartementsnummers worden steeds toegekend door het college van burgemeester en schepenen, d.m.v. de stedenbouwkundige vergunning.

Reglementering

De reglementering met betrekking tot de toekenning en het aanbrengen van huisnummers en appartementnummers is vastgelegd door de gemeenteraad. Raadpleeg het reglement.

Hernummeringen

Naar aanleiding van een nieuw bouwproject of verkaveling, ontstaan soms onbebouwde percelen waarvoor geen huisnummer meer beschikbaar is in de straat. In dat geval is het stadsbestuur soms genoodzaakt de straat, of een gedeelte ervan, te hernummeren. Niettemin probeert het stadsbestuur hernummeringen te vermijden door toezicht op de huisnummering en door vooruit te zien op toekomstige plannen en bouwprojecten.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook