Kopen/verkopen

 • Info vastgoed

  Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen.
  De informatie wordt per kadastraal perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (STRO&M) en dient schriftelijk te gebeuren. Bij afleverin gvan deze informatie dient u een retributie te betalen van € 28.
   
 • Vastgoedkantoren te Blankenberge
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook