Woonwijzer

Woonwijzer is een eerstelijndienst voor mensen met problemen omtrent woonkwaliteit. Ze streeft naar een minimum aan comfort voor alle te huur gestelde meergezinswoningen in Blankenberge en streeft naar een basisveiligheid in alle woningen op het grondgebied van de stad. De dienst staat de huurder en de verhuurder bij met informatie, advies en begeleiding i.v.m. de politieverordening inzake verhuring van woongelegenheden, premies voor renovatie of sanering, …
Indien nodig wordt u doorverwezen naar de bevoegde instanties.
 
In kader van de kwaliteitsbewaking worden woningonderzoeken uitgevoerd in samenwerking met de brandweer, in functie van de voormelde politieverordening .
Woonwijzer staat ter beschikking van zowel huurder, verhuurder als van de particuliere eigenaar van een woning.
Woonwijzer komt niet tussen in geschillen van burgerlijke aard die door de vrederechter worden behandeld én is geen juridische dienst.

Meer informatie via de Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM) - stadhuis 1e verdieping
J.F. Kennedyplein 1 - 8370 Blankenberge
Contactpersoon: Kristof Jacobs - T 050 636 451

Maak een keuze:

 

Top van de pagina


Wetgeving op huren en verhuren

Gelet op het feit dat het stadbestuur als openbare instelling niet kan tussenkomen in burgerlijke zaken of overeenkomsten, kan er bij vragen of problemen inzake huurwetgeving of huurproblematiek steeds doorverwezen worden naar de Huurdersbond, waar het Stadsbestuur Blankenberge collectief lid is.
Huurdersbond West- Vlaanderen
Centraal Secretariaat Brugge
Vlamingdam 55 – 8000 Brugge
T 050 33 77 15
info@huurdersbondwestvlaanderen.be

Top van de pagina


CO-vergiftiging

Vergiftiging met koolstofmonoxide

Vergiftiging met koolstofmonoxide (CO) is meestal te wijten aan een slecht functionerend verwarmingsapparaat in combinatie met een slechte verluchting.

Risico's

CO is een kleurloos, reukloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij elk verbrandingsproces en dat zich snel verspreidt in het milieu. Als het wordt opgenomen door de longen, dan verstikt CO geleidelijk het lichaam: het kan in enkele minuten de dood veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Verwarmingsketels, fornuizen, draagbare verwarmingstoestellen, geisers, boilers …: als deze toestellen niet goed werken, kunnen ze CO in uw woning verspreiden. Om CO-vergiftiging te voorkomen, moet u een professional inschakelen om:

 • verbrandingstoestellen te installeren
 • regelmatig de schoorsteen te vegen
 • de afvoer van gassen (naar buiten) te controleren
 • uw verwarmingsketel eenmaal per jaar te controleren
 • maak een kamer nooit tochtvrij om u te verwarmen: zorg ervoor dat er lucht blijft circuleren (verluchtingsrooster, ramen …).

Symptomen

De belangrijkste symptomen van CO zijn niet erg opvallend. Het gaat om:

 • hoofdpijn en duizeligheid
 • misselijkheid
 • gezichts-, reuk- en aandachtsstoornissen
 • borst-, spier- en buikpijn
 • in ernstiger gevallen verliest het slachtoffer het bewustzijn en treedt na een toestand van coma de dood in.

Behandeling

Bij een CO-vergiftiging, zelfs een lichte vorm, moet het slachtoffer naar het ziekenhuis worden gebracht: daar wordt zuurstof toegediend om de koolstofmonoxide te verwijderen.

Bij een CO-ongeval moet u:

 • onmiddellijk de kamers luchten door de deuren en vensters te openen
 • alle werkende verwarmingstoestellen uitschakelen
 • de bewoners evacueren
 • de dienst 112 bellen en vermelden dat het vermoedelijk om CO-vergiftiging gaat
 • na het ongeval mag de woning pas opnieuw in gebruik worden genomen nadat een gekwalificeerde professional er conformiteitswerken heeft uitgevoerd.

Top van de pagina

Gasgeur

Bij gasgeur of gaslek:
T 0800 65 065

Top van de pagina

 

Rookmelders in huurwoningen

Nieuwe verplichtingen vanaf 1 januari 2013

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.

Meer info vindt u hier.

Top van de pagina

 

 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook