Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu

Stadhuis - 1ste verdieping
T 050 636 440
E stedenbouw@blankenberge.be
Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: Guy DEVOS
Diensthoofd: Guy DEVOS

Uitgebreide inlichtingen i.v.m. bouwvoorschriften, premies, e.a. worden het liefst op afspraak verstrekt.
Besprekingen met Dhr. Guy Devos gebeuren enkel op afspraak.

Info aangaande:

 • stedenbouwkundige voorschriften
 • stedenbouwkundige aanvragen
 • huisvestingspremies
 • woonwijzer
 • huisnummering
 • inname openbare weg bij bouwwerken
 • uithang- en reclameborden
 • leegstand en verkrotting.
 • GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. De term “geografisch” wijst op de ruimtelijke aard van de informatie die gebruikt wordt : een locatie, een plek op aarde. Adressen, lengte- en breedtegraden, ligging van percelen zijn voorbeelden van ruimtelijke gegevens. Met speciale software kan een computer die gegevens in een kaart presenteren.
  Wat doet het stadsbestuur met GIS?
  Het stadsbestuur wendt GIS aan:
  • ter ondersteuning van de administratie bv. registreren van een stedenbouwkundige aanvraag
  • om bepaalde wettelijke verplichtingen in te vullen, bv. de opmaak en bijhouding van het plannenregister
  • om u transparante informatie aan te bieden op een gebruiksvriendelijke manier: bv. het geoloket met de bouwvoorschriften
  • om analyses uit te voeren ter ondersteuning van het beleid, bv. t.b.v. het jeugdbeleidsplan : “Wat is de spreiding van jongeren in relatie tot de ligging van de bestaande speelpleinen ?”
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook
 • Deel via facebook

Openingsuren:

Maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12 u.
Woensdag: 13.30 - 17.15 u.
Donderdag: 16 - 19.30 u.