[01.09.2022] A. Ruzettelaan: geplande werken tot eind 2022

In de komende maanden, tot eind 2022, werken we verder in de volgende zones:

 • Aan de noordzijde (kant zee):
  • zone tussen de Koning Albert I-laan en de J. Gadeynehelling
 • Aan de zuidzijde:
  • de zone tussen de Astridlaan en de Koning Albert I-laan (N34);
  • de zone tussen de Prinsenlaan en Astridlaan (afwerking). 

Jouw comfort als inwoner is belangrijk. Daarom beperken we de hinder zoveel mogelijk. Tijdelijke overlast is evenwel niet uit te sluiten. Een overzicht:

Aan de noordzijde

 • Tussen Prinsenlaan en J. Gadeynehelling
  In deze zone keren we de rijrichting tijdelijk om. Zo ontstaat een lus tussen de A. Ruzettelaan, de J. Gadeynehelling en de Zeedijk en blijft de zone bereikbaar voor alle verkeer.
 • Tussen J. Gadeynehelling en de Koning Albert I-laan
  Dit stuk van de rijweg wordt volledig opgebroken. Er komt een nieuw fietspad en het duinengebied breidt uit tot aan de trambedding. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk: voetgangers, fietsers en gemotoriseerd vervoer volgen een omleiding.
  Tegen eind 2022 verwachten we de zone terug open te stellen voor voetgangers en fietsers.
 • Inrit ondergrondse garages Graaf Jansdijk
  Vanaf 14 september werkt de aannemer het voetpad en de inrit naar de garages verder af. Omdat het nieuwe voetpad eerst moet uitharden, zal de toegang via de A. Ruzettelaan gedurende een drietal weken versperd zijn.

 Aan de zuidzijde

 • Tussen M. Devriendtlaan en de Koning Albert I-laan
  • In de komende weken legt de aannemer de nieuwe rioolleidingen aan. In eerste instantie gebeurt dat tussen de M. Devriendtlaan en de A. Van Ackersquare, waardoor dit wegdeel niet toegankelijk is voor voertuigen. De Koning Albert I-laan blijft wel toegankelijk vanaf de A. Van Ackersquare.
  • Vanaf eind september wordt ook het kruispunt met de A. Van Ackersquare en de zone tot aan de Koning Albert I-laan afgesloten.
  • Na aanleg van de nieuwe rioolleidingen volgt nog een nieuwe hoofdtoevoerleiding van drinkwater en de finale afwerking van de rijweg.
  • Tijdens de werken blijven de woningen voor voetgangers bereikbaar via de stoep.
    
 • Tussen Astridlaan en M. Devriendtlaan
  • Op vrijdag 2 september plaatst Fluvius nabij het kruispunt met de Astridlaan een nieuwe gasafsluiter. Hiervoor breekt de aannemer een deel van de tijdelijke asfaltverharding en het voetpad op. Dat brengt de nodige verkeershinder met zich mee. ’s Ochtends, voor aanvang van de werken en ’s avonds na afloop van de werken, kan je jouw woning/garage met de wagen bereiken vanaf de Astridlaan. Deze werken duren tot 7 september.
  • Van 12 september tot eind oktober breekt de aannemer de tijdelijke rijweg op vanaf de Astridlaan tot aan de M. Devriendtlaan voor de aanleg van een nieuwe hoofdtoevoerleiding van drinkwater. Aansluitend op deze werken wordt dit straatdeel afgewerkt. Woningen en garages zijn gedurende deze periode niet bereikbaar met de wagen.
 • Tussen Prinsenlaan en Astridlaan
  • Op maandag 5 september 2022 start de afwerking van de parkeerplaatsen (met grasdallen) en de laad- en loszone (met betonstraatstenen).
  • Doorgaand verkeer is niet mogelijk in deze zone, maar woningen en garages blijven wel bereikbaar. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Prinsenlaan en de Koninginlaan. De werken duren tot eind september 2022. 
  • De parkeerplaatsen worden pas in gebruik genomen wanneer het gras in de tegels voldoende gegroeid is. Dat hangt af van het weer. 

Huisvuilophaling

Huisvuilwagens hebben tijdens de werken geen toegang tot jouw straat. Je kan je afval kwijt in de tijdelijke inzamelpunten voor afval op de uren die vermeld staan op je afvalkalender. De inzamelpunten staan duidelijk aangegeven en vind je aan de rand van de werf in de zijstraten van de A. Ruzettelaan: de Astridlaan, de M. Devriendtlaan en de A. Van Ackersquare.

Tijdelijke parkeerkaart

Heb je door de werken geen toegang tot je garage? Met een tijdelijke parkeerkaart parkeer je gratis op een publieke parkeerplaats in de omgeving. Haal je gratis parkeerkaart af bij OPC Parkingshop in de P. Devauxstraat 16, 8370 Blankenberge. Breng bij de aanvraag een attest mee dat bewijst dat je huurder of eigenaar van de garage bent. Dit attest haal je op in de dienst Belastingen van het Stadhuis, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge.

Concreet gaat het over de garages gelegen aan de zuidzijde van de A. Ruzettelaan:

 • Tussen Astridlaan en M. Devriendtlaan:
  van 12 september 2022 tot 23 december 2022;
 • Tussen M. Devriendtlaan en A. Van Ackersquare:
  van 01 september 2022 tot 23 december 2022*;
 • Tussen A. Van Ackersquare en de Koning Albert-I-laan: 
  van 03 oktober 2022 tot 23 december 2022*;

* verlenging mogelijk begin 2023 in functie van de vordering van de werken.

Meer info

Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen?

Contacteer de dienst Openbaar domein via openbaardomein@blankenberge.be of op T 050 636 730.