[2019.07.05] Weststraat - start tweede fase

Een dag later dan voorzien werd het vernieuwde straatdeel afgewerkt met een asfaltlaag.
In de komende dagen worden door de aannemer nog tal van kleine afwerkingen uitgevoerd en is voorzien om de verkeersborden terug te plaatsen, zodat ten laatste op 12 juli 2019 de doorgang in de Weststraat kan worden opengesteld voor voertuigen.

Zoals eerder gemeld blijft het wegdeel tussen de Kleine Weststraat en de Franchommelaan tijdens het bouwverlof (tot 5 augustus) afgesloten voor voertuigen.

Intussen heeft de aannemer eind juni de werken aangevat tussen de Molenstraat-G. Lemanstraat en de Van Maerlantstraat.

Tot het einde van het bouwverlof blijft het kruispunt met de Van Maerlantstraat open voor het verkeer, zodat de hinder beperkt is tot de toegang van en naar de garages in de werfzone. In de Luikstraat dient op marktdagen dubbelrijrichting en een parkeerverbod aan één zijde te worden ingesteld om de G. Lemanstraat bereikbaar te houden.

Gezien door de werken de huisvuilwagens niet meer tot aan de woningen kunnen, worden de bewoners gevraagd hun huisvuil (restafval, PMD en papier & karton) te plaatsen op het afvalinzamelpunt op de reguliere tijdstippen en in de voorgeschreven zakken. Dit afvalinzamelpunt bevindt zich op de parkeerstrook van de Weststraat ter hoogte van de Van Maerlantstraat.

Na het bouwverlof, op 5 augustus, start de aannemer ook met werken op het kruispunt met de Van Maerlantstraat.
Hierdoor vergroot de hinder naar de omgeving evenwel aanzienlijk:

Om de toegang voor bewoners in de Weststraat tussen de Van Maerlantstraat en de De Smet de Naeyerlaan te garanderen dient plaatselijk ook een dubbelrijrichting ingevoerd te worden:

  • Inrijden kan via de De Smet de Naeyerlaan
  • Uitrijden gebeurt via de P. Devauxstraat (niet via kruispunt met De Smet de Naeyerlaan!)

Dit betekent dat in de P. Devauxstraat, de Kerkstraat en de Steenstraat tijdelijk de rijrichting dient omgekeerd te worden: tussen de Molenstraat (inrijden) en de Steenstraat (uitrijden) verloopt het verkeer van voertuigen van noord (kant zee) naar zuid (Koning Leopold III-plein).

Begin september verlegt het werkgebied van de aannemer zich naar de Van Maerlantstraat en kunnen leerlingen de school in de Weststraat 86 bereiken via de G. Lemanstraat en het in fundering aangelegd deel van de Weststraat.

Bewoners/huurders in de zones die door de werken geen toegang hebben tot hun garage kunnen een tijdelijke parkeerkaart verkrijgen (meer info onder de rubriek 'FAQ - Veelgestelde vragen').