[2019.07.24] Duindistellaan: planning rooien bomen

In opdracht van de nutsmaatschappijen starten de voorbereidende werken in de Duindistellaan op maandag 26 augustus 2019.

Hiertoe dienen eerst de bomen in de werkzone verwijderd te worden.
Voorzien wordt om op maandag 5 augustus de kapwerken te starten.

Hierdoor zal een parkeerverbod worden ingesteld zodat de bomen vrij toegankelijk zijn voor de rooiploegen en vermeden wordt dat geparkeerde voertuigen bevuild geraken of schade oplopen door de werken. We verzoeken dan ook om dit parkeerverbod strikt na te leven.

Tegen het einde van de week (9 augustus) worden de rooiwerken beëindigd.