[2019.08.06] Weststraat - planning werken

De werken in de Weststraat zijn na het zomerbouwverlof terug opgestart.

Deze werken, in het centrum van de stad, worden uitzonderlijk uitgevoerd tijdens de maand augustus om te zorgen dat bij de aanvang van het schooljaar (op 2 september) de leerlingen van de scholen in de Weststraat 86 op een degelijke en veilige wijze de schoolpoort kunnen bereiken.

De zone tussen de Kleine Weststraat en de Franchommelaan wordt vanaf de week van 5 augustus verder afgewerkt, met uitzondering van de zone voor de Weststraattrap die pas dit najaar wordt uitgevoerd, nadat de renovatiewerken van dit beschermd monument zijn afgerond.

Ook is gestart met de opbraak van het kruispunt Weststraat-Van Maerlantstraat, alsook met een strook in de Van Maerlantstraat (zijde oneven huisnummers) om onttrekkingsfilters voor het grondwater te kunnen plaatsen. Deze onttrekking dient een aantal dagen te werken voordat een sleuf kan worden gegraven om de nieuwe rioolbuizen te plaatsen.
Rekening houdend met deze werfzone zijn de garages in de Van Maerlantstraat niet bereikbaar voor voertuigen en wordt de verkeersregeling in de Weststraat en omgeving aangepast, zoals gevisualiseerd op de schetsen bij dit artikel.

Begin volgende week, tegen 13 augustus, dient de plaatsing van de nieuwe riolering op het kruispunt Weststraat-Van Maerlantstraat voltooid te zijn en wordt aansluitend gestart met de riolering in de Van Maerlantstraat. Het kruispunt Weststraat-Van Maerlantstraat blijft ook dan afgesloten voor het regulier verkeer.

In de Van Maerlantstraat wordt gewerkt vanaf de De Smet de Naeyerlaan richting Weststraat.

Tijdens de werken blijven de voetpaden in de Van Maerlantstraat vrij toegankelijk. Enkel tijdens het aansluiten van de woningen op de nieuwe rioleringen is er plaatselijk hinder.
Verwacht wordt dat de rioleringswerken in de Van Maerlantstraat een drietal weken zullen duren (tot eind augustus), waarna meteen de heraanleg van dit wegdeel wordt uitgevoerd.

Tijdens de heraanleg van de Van Maerlantstraat worden de rioleringswerken in de Weststraat verdergezet richting P. Devauxstraat.

Om de degelijke toegang tot de school in de Weststraat 86 te garanderen zal in de Weststraat, tussen de Molenstraat en de schooltoegang, een tijdelijk voetpad in schraal beton worden aangelegd aan de zijde van de school (even nummers).
De leerlingen worden dan ook verzocht naar school te rijden/wandelen via de G. Lemanstraat/Molenstraat en dit voetpad. Via de Van Maerlantstraat en de Weststraat (kant P. Devauxstraat) zal de doorgang belemmerd zijn.

Ook worden ouders, die hun kinderen afzetten met de wagen, gevraagd om dit bij voorkeur te doen op de Grote Markt (uitgezonderd op marktdagen) of nabij het kruispunt G. Lemanstraat-Molenstraat.

Afvaleilanden

Door de werfzone kunnen de wagens voor de huis-aan-huisophaling van afval niet doorrijden.

Er worden dan ook 2 afvaleilanden voorzien waarin de aangelanden hun afval kunnen deponeren, respectievelijk:

  • op het kruispunt Luikstraat-Van Mullemstraat
  • op het kruispunt Weststraat-P. Devauxstraat

De afvaleilanden bestaan uit in vierkant opgestelde nadars met een duidelijk bord ‘afvalinzamelpunt’. De bewoners worden gevraagd om op de voorziene tijdstippen en op reglementaire wijze hun afval op deze locaties aan te bieden (info: zie afvalkalender).