[2019.09.04] Vernieuwen toplaag IJzerstraat-Waterkasteelstraat

Op een infovergadering eind december 2018 werden de bewoners van de IJzerstraat en de Waterkasteelstraat ingelicht over de plannen om de toplaag van het asfalt in deze straten te vernieuwen.

IJzerstraat

Voor de IJzerstraat vormt dit het sluitstuk van de heropfrissing van de straat, nadat dit voorjaar de voetpaden al werden vernieuwd, en binnenkort ook de nieuwe openbare verlichting, zitbanken en enkele groenelementen worden geplaatst.

De werken in de IJzerstraat worden uitgevoerd op donderdag 5 en vrijdag 6 september 2019.

Op 5 september wordt gestart met het affrezen van de bestaande toplaag en het vegen van de straat, zodat eventuele puindeeltjes geen hinder vormen voor het aanbrengen van de nieuwe laag op vrijdag.

Door deze werken dient de straat gedurende deze 2 dagen afgesloten te worden voor het verkeer.

De nieuwe asfaltlaag is warm (150-190°C!). Aan de bewoners wordt dan ook gevraagd om de nieuwe toplaag niet te betreden en extra aandacht te schenken aan kinderen en huisdieren.

Tegen vrijdagavond wordt, na afkoelen van de nieuwe asfaltlaag, de straat opnieuw opengesteld.

In de loop van volgende week wordt dan voorzien om op de nieuwe straatlaag de belijning terug aan te brengen.

De geplande huis-aan-huisophaling van restafval in de nacht van 5 op 6 september komt door de werken niet in gedrang: IVBO zal deze zoals gepland uitvoeren.

Waterkasteelstraat

Aansluitend op het vernieuwen van de toplaag in de IJzerstraat werd gepland om ook de Waterkasteelstraat aan te pakken.

Recentelijk hebben een aantal nutsmaatschappijen laten weten dat zij begin 2020 werken plannen in het voetpad van de Waterkasteelstraat aan de kant van de gebouwen.

Gezien bij deze werken het voetpad nagenoeg integraal dient opgebroken te worden, wordt momenteel tussen de stad en de nutsbedrijven onderhandeld om dit voetpad in het kader van deze werken integraal te vernieuwen.

Het renoveren van de rijbaan wordt momenteel dan ook uitgesteld tot na deze werken, om beschadiging van de nieuwe toplaag te vermijden.

Van zodra een concrete timing gekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd.