[2019.09.19] Weststraat - voortgang der werken

De rioleringswerken in de Van Maerlantstraat, tussen De Smet de Naeyerlaan en de Weststraat, hebben wat langer geduurd dan voorzien, maar intussen werd gestart met de heropbouw van de straat. Hierbij worden eerst de boordstenen en greppels geplaatst aan de even zijde van de straat in de richting van de Weststraat naar de De Smet de Naeyerlaan, waarna de oneven zijde volgt.

In de komende weken zullen de bewoners dan ook dagelijks de nieuwe straat zijn 'groeien'.

Tegelijkertijd worden de nieuwe rioleringsbuizen (3) in de Weststraat verder aangelegd. Dankzij ondermeer het droge weer van de laatste dagen vorderen deze werken vlot, zodat begin volgende week het kruispunt van de Weststraat met de P. Devauxstraat wordt opgebroken.

Omdat het verkeer dat de Weststraat inrijdt via de De Smet de Naeyerlaan dan ook niet verder kan doorrijden wordt de straat vanaf dit kruispunt afgezet voor voertuigen.

De omleiding die sinds begin augustus in het centrum van de stad werd ingevoerd wordt dan ook genormaliseerd. Het is niet langer nodig om de tijdelijke omgekeerde rijrichting in de Kerkstraat en de Steenstraat aan te houden, zodat het centrum terug via de Steenstraat bereikbaar wordt.

Voertuigen met bestemming Vramboutstraat kunnen de straat bereiken via de Steenstraat-Kerkstraat-K. Leopold III-plein. Wegrijden gebeurt via het K. Leopold III-plein en de Kerkstraat (centrum).

Voor voetgangers wordt voorzien om het tijdelijk verhard voetpad aan de even zijde van Weststraat verder door te trekken tot aan de P. Devauxstraat.

Gezien de vordering van de werken wordt ook het afvalinzamelpunt dat momenteel voorzien is op de hoek van de Weststraat met de P. Devauxstraat verder in de P. Devauxstraat geplaatst. Het afvaleiland op de hoek van de Luikstraat en de Van Mullemstraat blijft nog behouden tot de ophaalwagens terug de Van Maerlantstraat kunnen inrijden.

Begin deze week werd eveneens gestart met de plaatsing van de nieuwe openbare verlichting in de Weststraat. Hierbij worden eerst de nieuwe armaturen opgehangen in de Weststraat tussen de Molenstraat en de Franchommelaan, de Kleine Weststraat, Breydelstraat en Nieuwstraat, waarna de overige wegdelen volgen in functie van bereikbaarheid (Van Maerlantstraat, P. Devauxstraat, Vramboutstraat en Weststraat tussen Molenstraat en De Smet de Naeyerlaan).

De nieuwe verlichtingstoestellen geven een warmwit licht (in plaats van oranje), wat zorgt voor een aangenamere beleving in de straat. Bovenop deze vernieuwing voorziet het stadsbestuur in het reeds heraangelegd deel van de Weststraat in een passende sfeerverlichting voor komende winterperiode.

Het einde van de renovatie van de Weststraattrap komt eveneens in zicht.

Verwacht wordt dat de werken aan dit monument begin november zullen worden voltooid. Rekening houdend met de winterperiode en andere geplande werken in de buurt wordt voorzien om het voorplein van de trap en de aansluiting van de Weststraat met de Franchommelaan aan te pakken na het krokusverlof, begin maart 2020.