[2019.10.14] Weststraat: planning heraanleg

De aanzienlijke neerslag van de voorbije weken heeft niet tot noemenswaardige vertragingen geleid op de werf.

De weersomstandigheden veroorzaakten in de werfzone extra hinder voor de bewoners door slijkvorming, echter wordt getracht dit te beperken door het aanbrengen van steenslag en het doortrekken van het tijdelijk voetpad van de Molenstraat tot aan de P. Devauxstraat.

In de Van Maerlantstraat werden de boordstenen vorige week teruggeplaatst en werd ook fundering aangebracht in de voetpadzones. In de week van 14 oktober start de aannemer dan ook met de afwerking van de parkeerstroken en de voetpaden. Verwacht wordt dat binnen een 4-tal weken alle woningen in de straat over een normale toegang voor voetgangers beschikken.

Aansluitend wordt in dit wegdeel de onderlaag asfalt aangebracht. Zonder tegenslag zullen de meeste garages in de Van Maerlantstraat dan ook terug bereikbaar zijn tegen het einde van het jaar.

Op het kruispunt van de Weststraat met de De Smet de Naeyerlaan werd eind vorige week de waterleiding aangepast zodat het resterend deel van de nieuwe rioleringen kan worden geplaatst.

Tussen de Molenstraat en de Van Maerlantstraat wordt in de komende dagen gestart met de plaatsing van de rioolslikkers, waarvoor mogelijks een deel van het tijdelijk voetpad dient opgebroken te worden. De doorgang voor de leerlingen/aangelanden blijft evenwel steeds mogelijk. Bedoeling is dat dit tegen de herfstvakantie is afgerond, waarna gestart kan worden met de plaatsing van de boordstenen en fundering van het voetpad in dit wegdeel.

Intussen werd de openbare verlichting in de ruime werfzone vernieuwd, met uitzondering van de Weststraat tussen de Van Maerlantstraat en de P. Devauxstraat omwille van de lopende werken. Dit resterend deel wordt op 15 oktober afgewerkt, zodat voortaan ook deze zone beter wordt verlicht.

Bij de herinrichting van de straat werd geopteerd om meer groen te introduceren in het straatbeeld. Een belangrijke eyecatcher hierbij is de omvorming van de muur van het schoolgebouw op het kruispunt van de Molenstraat met de Weststraat naar een groengevel. Hiertoe dient evenwel nog een kast van Proximus verplaatst te worden. Deze werken zijn voorzien tussen maandag 14 en woensdag 16 oktober.