[2019.11.27] Weststraat: aanleg bestrating

Intussen werden in de Van Maerlantstraat de voetpaden afgewerkt en de onderlaag van de rijweg aangebracht, waardoor dit wegdeel terug vlot bereikbaar is voor de aangelanden en de leerlingen.

Op het kruispunt met de Van Mullem- en Luikstraat werden in laatste instantie nog 2 vakken aangelegd om bomen te plaatsen, waarbij geopteerd werd voor een variëteit van de Amberboom (Liquidambar styraciflua Slender Silhouette) die gekenmerkt wordt door een zuilvormige kroon die ook op latere leeftijd slank blijft.

Momenteel situeert de verdere afwerking van de stoep zich in de Weststraat, waarbij gepland is om tegen eind november de zone tussen de Molenstraat en de Van Maerlantstraat af te werken. Om de noodzakelijke doorgang te garanderen worden de boordstenen ter hoogte van de inrit van de school in de Weststraat 84-86 geplaatst op woensdag 4 december.
Vervolgens wordt het gaanpad verder aangelegd richting de De Smet de Naeyerlaan.

Verwacht wordt om alle voetpaden klaar te hebben tegen medio februari 2020.

Mits geschikte weersomstandigheden wordt voorzien om in de week van 12 december 2019 de rijbaan tussen de Molenstraat en de De Smet de Naeyerlaan te asfalteren (onderlaag).
Hierdoor wordt de toegankelijkheid in belangrijke mate verbeterd en de hinder door regen en slijkvorming sterk gereduceerd.

Doordat het afwerkingsniveau van de onderlaag echter lager ligt dan de instroomopening van de rioolkolken, dient rekening te worden gehouden dat in afwachting van het aanbrengen van de asfalttoplaag er waterplassen kunnen ontstaan die bij vriestemperaturen gladheid kunnen veroorzaken.

Na afwerking van de voetpaden dienen vervolgens nog de kruispunten van de Weststraat met respectievelijk de Molenstraat en de Franchommelaan heraangelegd te worden. De werken op het kruispunt met de Franchommelaan starten na de krokusvakantie, op 2 maart 2020, zodat deze doorgang tegen de start van de paasvakantie kan worden opengesteld voor het verkeer.

Bij afwerking van het kruispunt met de Molenstraat wordt de toplaag asfalt aangebracht. Op deze wijze worden voegen in het asfalt beperkt en wordt rekening gehouden met de strengere eisen voor het kwalitatief aanbrengen van de toplaag ten opzichte van de onderlaag.