[2019.12.17] Weststraat - asfaltering rijweg

Op 17 december werden een aantal testen uitgevoerd op het baanbed waaruit blijkt dat de asfaltering van de rijweg kan doorgaan. 

Op 18 december 2019 wordt dan ook de onderlaag van het asfalt aangelegd tussen de Molenstraat en de De Smet de Naeyerlaan.

Gezien later nog een toplaag aangebracht moet worden, blijft er na aanleg een niveauverschil van enkele centimeters tussen de asfaltlaag en de greppels aan de zijkant van het wegdek. Ook zullen de riooldeksels wat hoger liggen in de straat en kan er bij neerslag plasvorming ontstaan gezien het water niet volledig in de straatkolken kan wegvloeien.

Om veiligheidsredenen kan de straat dan ook nog niet worden vrijgegeven voor doorgaand verkeer. Immers kunnen deze hoogteverschillen leiden tot incidenten voor het wegverkeer en dient vermeden te worden dat de nieuw aangelegde materialen worden beschadigd.
Tijdens de werktijden dient de rijweg bovendien vrijgehouden te worden voor het werfverkeer en voor de verdere afwerking van onder andere de voetpaden.

Naarmate de afwerking vordert, zullen buiten de werkuren wegdelen worden vrijgegeven voor plaatselijk verkeer van/naar de garages. Hiervoor is het echter van belang dat zowel de voetpaden zijn afgewerkt (en uitgehard), alsook dat beschadiging wordt vermeden en de veiligheid van alle weggebruikers kan worden gegarandeerd.

Wanneer welk deel wordt vrijgegeven, wordt aangegeven in de straat.

In januari wordt gestart met de afwerking van het kruispunt Weststraat-Molenstraat. Behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden wordt verwacht dat dit kruispunt voor alle verkeer kan worden opengesteld in maart.

De werken op het kruispunt Weststraat-Franchommelaan volgen vanaf 2 maart (na de krokusvakantie) met de bedoeling terug open te stellen tegen de paasvakantie.