[2020.02.12] Weststraat: einde werken in zicht

Waar het verloop van de werken in de eerste fase werd beïnvloed door het weer (o.a. sneeuw) en tal van ondergrondse structuren en leidingen, evolueren de huidige werken vlot richting eindfase. De planning voor de komende weken ziet er als volgt uit:

  • Tussen de De Smet de Naeyerlaan en de Van Maerlantstraat zijn de wegeniswerken nagenoeg voltooid: de voetpaden aan de oneven zijde werden afgewerkt en de aansluitingen van de Vramboutstraat en de P. Devauxstraat liggen klaar. Rest nog enkel het voetpad aan de even huisnummers tussen de P. Devauxstraat en de De Smet de Naeyerlaan.
  • Op dinsdag 18 februari 2020 is voorzien om de resterende asfalttoplaag aan te brengen en aansluitend ook de laatste hand te leggen aan het voetpad en de verkeerssignalisatie. Er wordt geprobeerd om voor de krokusvakantie de werken in dit wegdeel af te ronden zodat dit kan worden opengesteld voor het verkeer.
    Deze planning is echter afhankelijk van de weersomstandigheden: bij regen of felle wind kunnen de asfalteringswerken niet doorgaan.

Daarnaast is ook voorzien om vanaf volgende week de groenvakken in de ganse straat af te werken: naast opkuis en aanvulling met teelaarde wordt hierbij een steunelement geplaatst en klimop aangeplant.

Ook het kruispunt met de Molenstraat nadert zijn voltooiing. Omwille van de nodige uithardingstijd van de bestrating kan dit echter pas eind week 11 (omstreeks 13 maart) worden vrijgegeven voor het verkeer.
Omstreeks die periode start de aanleg van een verticale tuin op het pleintje van de hoek Weststraat-Molenstraat. Hierbij wordt één muur getransformeerd naar een groenvlak. Na aanleg van de wand wordt het pleintje afgewerkt.

Tenslotte rest enkel nog de voltooiing van het kruispunt Weststraat-Franchommelaan (rond de Weststraattrap), waarvan de werken aanvatten op 2 maart en de rijweg kan worden vrijgegeven tegen de paasvakantie.
Het straatmeubilair (paaltjes, fietsrekken) is besteld en zal eveneens geplaatst worden voor deze verlofperiode.

Het einde van de ‘grote’ werken wordt dan ook voorzien tegen 3 april 2020, wat ruim binnen de vooropgestelde timing van eind juni is.
Gezien de vordering van de werken wordt een deel van de stapelzone in de Ontmijnersstraat vrijgemaakt en opgeruimd zodat er terug bijkomende parkeercapaciteit ter beschikking komt.