[2020.05.05] Duindistellaan: start werken op 11 mei 2020

De fase van de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen werd eind 2019 afgerond.
In deze periode, die helaas werd gekenmerkt door aanhoudende hinder, werden door TMVW|Farys de nodige procedures gevoerd op basis waarvan de opdracht voor de eigenlijke werken kon toegewezen worden aan Aannemingen Vanlerberghe bvba (ON 0413.480.118).

Tijdens de werken staat het ontwerpbureau Plantec nv (ON 0428.825.122) in voor de begeleiding en de veiligheidscoördinatie.

De maatregelen in het kader van de coronapandemie hebben slechts een beperkt gevolg voor de werken, zodat de eigenlijke opstart voorzien wordt op 11 mei 2020.

Hierbij zal de aannemer de werken aanvatten op de hoek van de Dahliastraat met de Makreelstraat om vervolgens de nieuwe gescheiden rioolstrengen aan te leggen in de Dahliastraat (tussen Makreelstraat en Duindistellaan) en de Duindistellaan. Na aanleg in de Duindistellaan wordt vervolgens de riolering in de oude wegdelen van de zijstraten (Tulpenstraat, Irisstraat, Rozenstraat en Dahliastraat) vernieuwd.

Verwacht wordt dat er ca. 10 tot 15 meter nieuwe riolering (RWA en DWA) per dag kan worden gelegd, waarna de onderfundering van de straat en minder-hinder steenslag worden aangebracht. Hierdoor wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt en toegankelijkheid van de woningen zo goed mogelijk gegarandeerd. Door deze werkwijze te volgen zal de nieuwe hoofdriolering in de Duindistellaan medio september worden aangesloten op de Blankenbergse Dijk.

Tijdens het zomerbouwverlof worden alle putten dicht gelegd.

Volgens dit principe worden volgende tussentijdse fases voorzien:

 • Fase 1: Makreelstraat-Rozenstraat
  • Riolering: 11 mei – half juni 2020
  • Huisaansluitingen: 20 augustus – eind augustus
 • Fase 2: Rozenstraat-Tulpenstraat
  • Riolering: half juni – medio juli
  • Huisaansluitingen: begin tot medio september
 • Fase 3: Tulpenstraat-Blankenbergse Dijk
  • Riolering: medio juli – 18 juli (bouwverlof)
  • Huisaansluitingen: medio september (1-2 dagen)
 • Fase 4: Dahliastraat: 20 augustus – 4 september 2020
 • Fase 5: Rozenstraat: eerste tot en met derde week september
 • Fase 6: Irisstraat: half september – 2e week oktober
 • Fase 7: Tulpenstraat: eind september – 2e week oktober
 • Fase 8: werken terrein pompstation Aquafin: start medio juni 

De definitieve afwerking van de straat gaat van start rond half september en volgt het traject van de rioleringswerken.

Zoals toegelicht op de infovergadering van 19 juni 2019 kunnen deze werken helaas niet worden uitgevoerd zonder hinder.

Hierbij vragen we jouw medewerking om jouw voertuig tijdig buiten de werfzone te plaatsen en geen doorgang te forceren tot zones die afgezet zijn. Dit in eerste plaats voor jouw eigen veiligheid, maar tevens om schade aan de nieuwe riolering en wegenis te voorkomen.

Als gevolg van de werken zullen de wagens die instaan voor de huisvuilophaling niet steeds kunnen doorrijden. Er zullen dan ook afvalzones worden ingericht waar je jouw afval kan deponeren op de tijdstippen en conform de voorschriften zoals voorzien op de afvalkalender.

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van werken op het openbaar domein kunnen rekenen op een hinderpremie en desgevallend een sluitingspremie. Deze compensatie is een initiatief van het Vlaams Gewest, met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als bevoegde instantie.
In principe ontvangen handelaars spontaan een schrijven van het VLAIO. Indien je als handelaar geen melding hebt ontvangen, kan je terecht op de website van de stad Blankenberge voor meer info (Heb-ik-als-handelaar-recht-op-een-hinderpremie) of van het VLAIO.

Bij de start van deze werken verwijzen we je ook naar de pagina met veelgestelde vragen (FAQ) omtrent de uitvoering van werken op het openbaar domein.

Indien je een notificatie per e-mail wenst te ontvangen van zodra een nieuw bericht verschijnt, kan je jouw mailadres opgeven via openbaardomein@blankenberge.be met vermelding van ‘Nieuwsbrief Duindistellaan’.

Wens je echter een afdruk van elk nieuw bericht in jouw brievenbus te ontvangen? Dan vernemen we dit graag op het nummer 050 636 700.