[2020.05.06] Heraanleg Hugo Verriestlaan-Colombus

De heraanleg van de Hugo Verriestlaan, Colombus, M. Sabbepad en Lode Zielenspad is een belangrijk wegenisproject tijdens deze legislatuur. Het Lokaal Bestuur kiest ervoor om de volledige omgeving een nieuwe aanblik te geven, maar ook de nutsleidingen zijn aan vernieuwing toe.

De eerste beelden van het ontwerp werden gepresenteerd op de participatievergadering op 27 februari 2020. De Powerpointpresentatie kan je hieronder downloaden.

Concreet zullen volgende werken plaatsvinden:

Hugo Verriestlaan

  • er wordt een kwalitatief fietspad voorzien die de noord-zuid verbinding met de fiets heel wat comfortabeler moet maken;
  • op basis van de reacties op de participatievergadering worden ook de wegversmallingen aangepast, komt er een extra zebrapad ter hoogte van de Colombus en wordt het nodige groen voorzien.

M. Sabbepad en het Lode Zielenspad

In beide omgevingen wordt heel wat extra groen voorzien.

Colombus

  • optimalisatie van de verkeerstoestand: de rijweg in de Colombus zelf zal voortaan een lus vormen rond de parkeerzone waardoor het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd kan worden;
  • de verbindingen tussen de Colombus en de Zeebruggelaan worden enkelrijrichting voor wagens, zo vermijden we stilstaand verkeer op de spooroverweg bij links afslaand verkeer;
  • een groenzone op de parkeerzone;
  • snelheidsbrekende maatregelen, zowel ten noorden als ten zuiden van de parkeerzone;
  • een laad- en loszone;
  • een laadpaal voor elektrische voertuigen;
  • ondergrondse restafvalcontainers.

De groenzone tussen de spoorbedding en het fietspad in de Colombus wordt opgewaardeerd. Er komt een groenscherm tussen de spoorbedding en het fietspad.

Bij de heraanleg van deze straten wordt ook de openbare verlichting integraal vernieuwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van LED-armaturen.

De heraanleg blijft voorlopig voorzien om te starten in het najaar van 2020.